pretragaPretraga

click

postanski brojeviPoštanski brojevi

Mjesto
Traži

Broj
Traži

aktuelnostiAktuelnosti

Jun

20

Humanitarna akcija zaposlenika BH Pošte “Paket od srca” za ugrožene građane

Humanitarna akcija “Paket od srca” koju je pokrenulo “ JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo a koja je imala za cilj pomoći našim kolegama i penzionerima, ali i svim ostalim ljudima ugroženim u poplavama, još jednom je pokazala spremnost i solidarnost zaposlenika BH Pošte da se pomogne u nevolji. 

Jun

16

Najuspješnija poslovna godina za BH Poštu

Tema press konferencije održane 11.06.2014. godine, čiji je domaćin bio Ministar prometa i komunikacija FBiH, Enver Bijedić, bila je uspješnost poslovanja poštanskih operatera “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo i Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, kao i poslovno okruženje i ambijent u kojem oni posluju.    

Jun

09

Formiran juniorski filatelistički klub mladih planinara

Na poziv PSD PTT „Prijatelj prirode“  Sarajevo, zaposlenici Službe marketinga BH Pošte boravili su u planinarskom domu na Igmanu među polaznicima Planinarske škole, uzrasta od 7 do 15 godina. Tom prilikom formirali smo juniorski filatelistički klub, koji broji 23 člana. Sa velikom pažnjom djeca su pratila videoprezentaciju o osnovama filatelije. Naročito su ih zanimale marke sa motivima flore i faune, našavši tu vezu između filatelije i onoga što oni uče i s čim se susreću u školi planinarstva.


arhivaarhiva