EMS je vrsta poštanske usluge koja korisnicima poštanskih usluga omogućava najbrži i najsigurniji prijenos poštanskih pošiljki u međunarodnom poštanskom saobraćaju/prometu, u okviru propisanih rokova prijenosa.

Pošiljka brze pošte je kurirska usluga koja podrazumijeva preuzimanje poštanske pošiljke na osnovu posebnog zahtjeva pošiljaoca (putem telefona i sl.), na adresi koju odredi pošiljalac, te uručuje se na adresi primaoca.

Jedinstvena skraćenica za ovu kurirsku uslugu je EMS (od engleskog naziva EXPRESS MAIL SERVICE). EMS pošiljke su zatvorene i knjižene pošiljke o kojima se u svim fazama rada (prijem, otprema, prijenos, prispijeće i uručenje) vodi i odgovarajuća evidencija, propisana Uputstvom o obavljanu Kurirske usluge – EMS i Pravilnikom o vršenju usluga u poštanskom saobraćaju (sa izvodima iz drugih poštanskih propisa).

Prijem EMS pošiljki, osim na šalterima pošta, može se vršiti po pozivu u stan, odnosno poslovni ured pošiljaoca.

EMS pošiljka može biti do 15 kg.

Maksimalne dimenzije EMS pošiljaka su:

 • za EMS pošiljke koje se prevoze površinskim prijevoznim sredstvima, zbir dužine, širine i visine iznosi 30 cm do140 cm odnosno ako je pošiljka u obliku valjka, zbir dužine i dva prečnika ne može biti veći od 140 cm, niti manji od 17 cm , s tim što jedna od tih najmanjih dimenzija ne može biti manja od 10 cm.
 • za EMS pošiljke koje se prevoze zračnim prijevoznim sredstvima, dužina može biti najviše do 50 cm, a svaka druga stranica najviše do 40 cm.

Najveća označena vrijednost na EMS pošiljci može biti 10.000,00 KM.

Pošiljalac EMS pošiljke odgovoran je za sve štete uzrokovane drugim poštanskim pošiljkama, zbog otpreme predmeta nedozvoljenih za prijenos i nepoštivanje uslova za prijem. Pošiljalac ostaje odgovoran čak i kada je prijemna pošta prihvatila takvu pošiljku.

Pošiljalac nije odgovoran ako je postojala greška ili nemar pošte prijema ili prijevoznika.

EMS pošiljku koja sadrži žive životinje, lako lomljive predmete, tečnosti, lako topljive materije, dijelove životinjskog ili ljudskog organa, urne s pepelom, osjetljive uređaje, zarazne materije i si. pošiljalac je obavezan predati kao izdvojenu EMS pošiljku.

EMS pošiljka se može predati sa ili bez označene vrijednosti.

 • ALBANIJA
 • ALŽIR
 • ARMENIJA
 • AUSTRIJA
 • AZERBEJDŽAN
 • BJELORUSIJA
 • BOCVANA
 • BUGARSKA
 • ČEŠKA REPUBLIKA
 • DANSKA
 • ESTONIJA
 • FINSKA
 • HOLANDIJA
 • HONG KONG
 • HRVATSKA
 • INDONEZIJA
 • IRAN
 • IRSKA
 • ITALIJA
 • IZRAEL
 • JORDAN
 • JUŽNA AFRIKA
 • KATAR
 • KANADA
 • KAZAHSTAN

 

 • KIPAR
 • KOREJA
 • KUVAJT
 • LATVIJA
 • LUKSEMBURG
 • MAKEDONIJA
 • MOLDAVIJA
 • NORVEŠKA
 • NJEMAČKA
 • PAKISTAN
 • RUSIJA
 • RUMUNIJA
 • SAUDIJSKA ARABIJA
 • SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
 • SLOVAČKA
 • SLOVENIJA
 • SRBIJA
 • ŠPANIJA
 • ŠVEDSKA
 • ŠVICARSKA
 • TUNIS
 • TURSKA
 • UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI
 • UKRAJINA
 • VELIKA BRITANIJA