42d2e4d29a1cfc9b538edb9edd8ce222 600×600
42d2e4d29a1cfc9b538edb9edd8ce222 600×600
Europa Plava FDC010
42d2e4d29a1cfc9b538edb9edd8ce222 600×600 Europa Plava FDC010

Nominala: 1,50 KM
Autor: Sanjin Fazlić
Datum izdavanja: 26.04.2010
Broj maraka u tabaku: 10 (5 serija od dvije marke)

Kupi