E839340480fd7ec3e1937057e0b332d6 600×600
E839340480fd7ec3e1937057e0b332d6 600×600
Fauna 4
E839340480fd7ec3e1937057e0b332d6 600×600 Fauna 4

Nominala: 0,40 ; 0,80
Autor: N. Čmajčanin
Datum izdavanja: 25.08.1997
Broj maraka u tabaku: serija od 2 marke

Kupi