Af171d308df6e14605cd593fcc34e16b 600×600
Af171d308df6e14605cd593fcc34e16b 600×600
Fauna Leptiri
Af171d308df6e14605cd593fcc34e16b 600×600 Fauna Leptiri

Nominala: 2,50 KM ; 1,50 KM
Autor: Č. Šilić / M. Dželatović
Datum izdavanja: 20.04.2002
Broj maraka u tabaku: 10

Kupi