A7af803c48173bfd309f6f1f2ed56f3a 600×600
A7af803c48173bfd309f6f1f2ed56f3a 600×600
Dinarsko Cvije22766
A7af803c48173bfd309f6f1f2ed56f3a 600×600 Dinarsko Cvije22766

Nominala: 1,50 KM ; 1,00 KM
Autor: Č. Šilić / M. Dželatović
Datum izdavanja: 20.04.2002
Broj maraka u tabaku: 10

Kupi