9177a8b60a578e9fe40655fad891c99b 600×600
9177a8b60a578e9fe40655fad891c99b 600×600
Muzejski Eksponati 3
9177a8b60a578e9fe40655fad891c99b 600×600 Muzejski Eksponati 3

Nominala: 1,20
Autor: N. Čmajčanin
Datum izdavanja: 20.09.1996
Broj maraka u tabaku: 20 (5 serija u nizu)

Kupi