1989bb07e46e3e395da287871559b353 600×600
1989bb07e46e3e395da287871559b353 600×600
Sport 1
1989bb07e46e3e395da287871559b353 600×600 Sport 1

Nominala: 1,50 KM
Autor: E. Ćesović / J. Mulaomerović
Datum izdavanja: 22.05.1998
Broj maraka u tabaku: 20

Kupi