39697b397479913af5a0f7e40a2a18a6 600×600
39697b397479913af5a0f7e40a2a18a6 600×600
Evropsko Atletsko Prvenstvo Velika044 (2)
39697b397479913af5a0f7e40a2a18a6 600×600 Evropsko Atletsko Prvenstvo Velika044 (2)

Nominala: 1,50 KM + 2,00 KM
Autor: Tamer Lučarević
Datum izdavanja: 10.09.2009
Broj maraka u tabaku: 2 (dvije) marke u bloku

Kupi