Ccdd000cab8da16c5a00cd4b799e3bb7 600×600
Ccdd000cab8da16c5a00cd4b799e3bb7 600×600
Zoi Vancuver
Ccdd000cab8da16c5a00cd4b799e3bb7 600×600 Zoi Vancuver

Nominala: 1,50 KM ; 2,00 KM
Autor: Tamer Lučarević
Datum izdavanja: 12.02.2010
Broj maraka u tabaku: dvije marke u bloku

Kupi