Branka 2
Branka 2
Branka 1
Branka 2 Branka 1

U OŠ “Hrasno” Sarajevo osnovan je juniorski filatelistički klub, koji je okupio šest novih polaznika, pod vođstvom Lejle Zametice, bibliotekarke škole.

Prilikom otvorenja kluba, šefica Odjeljenja za BH marku i grafički dizajn, Brankica Sumenić-Bajić održala je video prezentaciju o filateliji.

Ovo je bila dobra prilika i da učenicima uručimo članske karte, “Priručnik za mlade filateliste”, te filatelistički pribor, promotivne materijale o filateliji, a koji će im pomoći u njihovim prvim aktivnostima sakupljanja poštanskih maraka.

Putem materijala koji smo im dostavili moći će steći nova saznanja i bolje se upoznati sa kulturno-historijskom i prirodnom baštinom BiH i svijeta.