Slika3
Slika3
Slika4
Slika1
Slika3 Slika4 Slika1

“Javno preduzeće BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, kao vodeća bh. kompanija u oblasti poštanskog prometa, tokom 2019. godine nastavila je sa ulaganjima u vlastitu infrastrukturu s ciljem osiguranja što boljih radnih uslova za svoje radnike te još većim poboljšanjem svojih usluga, posebno BH PostExpress usluge – brza pošta.

Zahvaljujući posljednjoj investiciji, čija vrijednost iznosi 1.205.000 KM, obnovljen je vozni park BH Pošte sa 20 novih vozila i sedam savremenih kombija koji će se uglavnom koristiti za prijevoz i isporuku pošiljki u okviru BH PostExpressa te ostalih usluga i redovnih poslova.

Vozila su nabavljena u skladu sa Planom poslovanja za 2019. godinu, a ugovori su potpisani sa firmom “Bunjo” d.o.o. Sarajevo za isporuku 20 vozila sa hibridnim motorom (model vozila Toyota Yaris 1.5 HSD), sa vrijednošću potpisanog ugovora od 772.160, 22 KM, te firmom “Porsche Inter AutoBH” d.o.o. Sarajevo za isporuku sedam vozila Volkswagen Crafter 35 furgon, sa vrijednošću potpisanog ugovora od 432.544,32 KM.

Isporuka vozila Toyota Yaris izvršena je polovinom decembra 2019. godine, a isporuka VW Craftera 35 se očekuje do kraja 2019. godine. Sva vozila su brendirana uslugom BH PostExpress.

Podsjećamo da je BH Pošta nešto ranije kupila i dva nova kamiona Man sa sandukom, nosivosti od 5,6 tona i zapreminom od 40,5 m3, sa utovarnom rampom namijenjenom za podizanje i spuštanje tereta. Kamioni su nabavljeni s osnovnim ciljem da se uspješno odgovori sve većim zahtjevima tržišta za pružanjem usluge BH PostExpressa, koja je od svog pokretanja do danas doživjela pravu ekspanziju i zabilježila ogroman rast u broju pruženih usluga.

Nabavka kamiona i kupovina 27 novih vozila, od kojih je sedam furgona, nesumnjivo će uticati na kvalitet, sigurnost i brzinu naših usluga. To će u svakom slučaju podići kvalitet usluga naše kompanije i izazvati još veće zadovoljstvo naših korisnika, zbog kojih BH Pošta i postoji i u svakom momentu nastoji opravdati njihovo povjerenje.

Izuzetno je važno napomenuti da se BH Pošta posljednjih godina pridružila kompanijama koje aktivno učestvuju u očuvanju naše životne okoline i to na način da postepeno prelazimo na upotrebu vozila (hibridnih i električnih) sa manjom emisijom štetnih gasova.