zgrada-orao-slogan2

BH POŠTA USPJEŠNO ODGOVORILA IZAZOVIMA KOJE JE PROUZROKOVALA PANDEMIJA

“Javno preduzeće BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, kao društveno – odgovorna kompanija, za vrijeme trajanja prirodne nesreće uzrokovane pandemijom Korona virusa, uspjela je održati funkcionisanje poštanskog sistema u svim njegovim segmentima, a posebno u dijelu pružanja usluga svim našim korisnicima.

Uz maksimalne napore i u izmijenjenim okolnostima, BH Pošta i njeni radnici odoljeli su svim izazovima, koje nam je pandemija nametnula u svakodnevnom životu pa tako i u načinu rada i funkcionisanja poštanskog sistema u Bosni i Hercegovini. Sa ciljem da u svim teškim okolnostima pa tako i za vrijeme pandemije, dospijemo do svakog našeg korisnika, uložen je maksimalan trud da sve usluge BH Pošte budu pružene u najvećim kapacitetima u kojima je to bilo moguće.

Poštovali smo i prilagođavali se naredbama kriznih štabova države, entiteta, kantona, ali i naših internih odluka i uputa kako bismo, prvenstveno, zaštitili naše radnike i sve korisnike te im pružili pravovremenu uslugu. U tome smo i uspjeli, a što potvrđuje i činjenica da smo u najtežim okolnostima pojave i širenja virusa redovno obavljali osnovne poslove i svakog momenta bili na raspolaganju korisnicima naših usluga i svim građanima.

Poštovali smo sve preporuke zdravstvene struke, obezbijedili smo mjere zaštite za naše radnike na terenu, na šalterima i u svim drugim prostorima BH Pošte što je i dalo dobre rezultate jer se proces rada ni u jednom momentu nije prekidao. U skladu sa odlukama nadležnih institucija, početkom juna započela je djelimična normalizacija stanja što je dovelo do otvaranja granica i uspostave međunarodnog avio i drumskog saobraćaja.

Međutim, proglašenje pandemije je još uvijek na snazi jer virus Korona i dalje predstavlja opasnost za zdravlje ljudi. Zbog toga i dalje trebamo biti na oprezu uz poštivanje osnovnih mjera zaštite od širenja virusa Korona.

Stoga, ponovo apelujemo na naše korisnike da se pridržavaju propisanih preventivnih mjera koje podrazumijevaju određenu distancu u redovima, nošenje maski, često pranje ruku, vođenje računa o tome da u poštanskoj jedinici ne boravi veći broj osoba i slično.

Također, molimo korisnike naših usluga za razumijevanje i podsjećamo da su poštonoše i šalterski radnici BH Pošte, uz pripadnike policije, zdravstvene i radnike u prodaji, jedni od najizloženijih zarazi Korona virusom.

Iz tog razloga napominjemo da naš rad u vrijeme pandemije nije nimalo jednostavan, ali ga nastojimo, kao i do sada, maksimalno profesionalno odraditi.
Odgovornost u ponašanju i pridržavanju svih preventivnih mjera jedan je od neophodnih uslova kako bi jedni druge maksimalmo zaštitili, a zauzvrat ćemo nastojati dati sve od sebe kako bi, u postojećim okolnostima koje nas okružuju, pružili pomoć i podršku svim korisnicima naših usluga.

VAŠA POŠTA ZA SVA VREMENA!

SAT-MALI

Radno vrijeme poštanskih jedinica

U vrijeme prirodne nesreće, koja je bila proglašena zbog pandemije virusa COVID-19, “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo svoje poslovanje i rad prilagodilo je preporukama i mjerama nadležnih institucija. U tim okolnostima došlo je do privremenog zatvaranja pojedinih poštanskih jedinica i do promjene radnih vremena naših poslovnica, koje su nastavile svoj rad.

Kako bi naši korisnici imali pravovremenu informaciju o radnim vremenima poštanskih jedinica, redovito smo ih informisali o svim promjenama. Također, svakodnevno se vršilo ažuriranje tih informacija uz detaljan pregled radnih vremena poštanskih jednica, a sve u skladu sa preporukama Kriznog štaba BH Pošte.

Sa opadanjem broja oboljelih od Korona virusa i sa ukidanjem prirodne nesreće u Federaciji BiH, postepeno je izvršena normalizacija rada poštanskih jednica BH Pošte tako da su radna vremena u skoro svim naših poštanskim jedinicama vraćena na stanje kakvo smo imali prije proglašenja pandemije u svijetu. Također je ponovo uspostavljen i rad subotom.

Detaljan pregled aktuelnih radnih vremena poštanskih jedinica pogledajte OVDJE.

avion3

Poštanske usluge

Usljed pandemije uzrokovane virusom KORONA, „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo u periodu od marta do maja izvršilo je izmjene načina prijema i uručenja pošiljki.

Izmjene su se prvenstveno odnosile na zemlje sa kojima je u potpunosti obustavljen međunarodni poštanski promet iz razloga nemogućnosti otpreme pošiljki do odredišnih zemalja usljed obustave prijevoza aviokompanija. Ova izmjena uključivala je pismonosne pošiljke, poštanske pakete i EMS pošiljke.

Sa normalizacijom stanja došlo je do uspostave međunarodnog poštanskog prometa sa većim brojem zemalja. Spisak tih zemalja možete pogledati OVDJE.

Kada je u pitanju uručenje pošiljki, određene izmjene odnose se na Odluku o postupku uručenja sudskih pisama putem javnih poštanskih operatera u Bosni i Hercegovini, a koja je donešena od strane regulatorne Agencije za poštanski promet/saobraćaj BiH.

Više detalja o postupku uručenja sudskih pisama možete pogledajti OVDJE.

BHPE

BHPostExpress

Poštujući zaključke i preporuke usvojene na državnom i entitetskim nivoima i interne odluke, BH Pošta je poduzimala i poduzima sve potrebne mjere zaštite u svakodnevnom obavljanju aktivnosti, kako unutar naše firme, tako i u odnosu sa našim korisnicima.

Svi radnici BH Pošte, posebno dostavljači, poštari i šalterski radnici pridržavaju se mjera koje se posebno odnose na povećan oprez u svakodnevnom kontaktu sa korisnicima te obavezno nošenje zaštitnih maski i rukavica, korištenje dezinfekcijskih sredstava kao i održavanje preporučene distance u mjeri u kojoj je to izvodljivo prilikom uručenja pošiljki.

U skladu sa preporukama, redovno se vrši dezinfekcija transportnih vozila, poštanskih jedinica odnosno svih službenih prostorija u kojima se obavlja prijem, prerada i otprema pošiljki, te onih u kojima se pružaju usluge korisnicima.

Zbog toga, apelujemo na sve naše korisnike, od kojih se pošiljke preuzimaju i/ili kojima se pošiljke uručuju na adresi, da koriste maske, rukavice i vlastite olovke za potpis dokumentacije, kao i da se tom prilikom pridržavaju preporučenih mjera društvenog distanciranja.

Više informacija vezano za BHPostExpress uslugu možete pogledati OVDJE.

PENZIJE-POSTARI

Isplata penzija na kućnu adresu

Pandemijom Korona virusa najviše su pogođeni radnici čiji su poslovi vezani za terenske aktivnosti i direktni kontakt sa ljudima odnosno korisnicima usluga. Uz zdravstvene radnike, radnike u prodaji i pripadnike policije, najveći rizik od zaraze virusom imali su i imaju naši poštari i dostavljači, vozači kao i šalterski radnici.

Naši poštari su u vrijeme proglašenja prirodne nesreće, uz provođenje adekvatnih mjera zaštite, dijelili penzije na kućnu adresu korisnicima koji penzije/mirovine primaju putem BH Pošte, kao što su to radili i ranije. Uložen je trud da se penzije dijele u što kraćim rokovima, u čemu smo i uspjevali.

Podjela penzija korisnicima koji penzije/mirovine primaju putem BH Pošte, i dalje će biti vršena na kućnu adresu, a BH Pošta će i nastaviti poštovati sve mjere koje se odnose na ličnu zaštitu i oprez u komunikaciji sa korisnicima penzija/mirovina. S obzirom na to da pandemija još uvijek traje, molimo korisnike penzije/mirovina za razumijevanje te poštivanje propisanih mjera prilikom isplate penzija/mirovina.

Više detalja o mjerama, koje su provođene prilikom podjele penzija/mirovina, možete pročitati ovdje OVDJE.

sud

Uručenje sudskih pisama

Tokom vanredne situacije izazvane corona virusom (COVID-19), Vijeće Agencije za poštanski promet/saobraćaj BiH je aktom broj: 01-04-01-29-5-195-2/20 od 26.03.2020. godine, donijelo Odluku o postupku uručenja sudskih pisama putem javnih poštanskih operatera.

Odluka je donesena zbog sve većeg broja ograničenja koja su zbog pandemije uveli nadležni organi u Bosni i Hercegovini, a više detalja o propisanom postupku možete pronaći OVDJE.

kolicaBHPE

Online trgovina putem BH Pošte

BH Pošta nudi kompletno poslovno rješenje za e-trgovinu za male i velike poslovne subjekte, od eShop platforme sa sistemom elektronske naplate, podrške korisnicima putem Call centra, pa do integrisane brze dostave sa praćenjem pošiljke putem usluge BH PostExpress i naplate pouzećem.

Kompanijama nudimo mogućnost korištenja naše eShop platforme ili integrisanja usluge brze dostave sa postojećom e-commerce platformom, ako je već imaju.

Više informacija saznajte OVDJE.

europe1

Uloga evropskih poštanskih operatera za vrijeme pandemije korona virusa

Pandemija COVID- a 19 rezultirala je velikim poremećajima u našem svakodnevnom životu i evropskoj ekonomiji, na neodređeno vrijeme. Evropski poštanski operateri razumiju globalne izazove koje predstavlja pandemija i na njih utječu mjere koje postoje za suzbijanje virusa.

PostEurop predstavlja 52 poštanska operatera u 49 zemalja i teritorija širom Evrope sa sjedištem u Briselu.

Saopštenje za javnost o suštinskoj ulozi evropskih poštanskih operatera tokom pandemije COVID – 19 pogledajte  OVDJE.

5964550 – Hands Regulary Wash
5964550 – Hands Regulary Wash
5964547 – Distance Keep Social
5925235 – Avoid Corona Virus Coronavirus Covid19 Crowd Public
5932586 – Coronavirus Covid19 Hands Soap Wash
5964551 – Home Office Work
5964542 – Avoid Contact Handshake
5964544 – Coronavirus Facial Mask Medical

Mjere za sprečavanje širenja korona virusa

Mjere zaštite od virusa, prema instrukcijama Zavoda za javno zdravstvo FBiH, podrazumijevaju:

1. Često pranje ruku korištenjem vode i sapuna (najmanje 20 sekundi) ili sredstava za čišćenje ruku na bazi alkohola.
2. Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – baciti maramicu odmah nakon korištenja i oprati ruke.
3. Izbjegavati dodirivanje očiju, nosa i usta neopranim rukama.
4. Izbjegavati bliske kontakte sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kašlju i otežano dišu.
5. Držati distancu od najmanje jedan metar između vas i drugih ljudi, posebno onih koji kašlju, kišu i imaju povišenu temperaturu.
6. Ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete i otežano dišete, potražite medicinsku pomoć, prethodno zdravstvenom radniku naglasite historiju putovanja.
7. Kada posjećujete tržnicu u područjima koja imaju iskustvo sa novim Korona virusom, izbjegavajte direktne nezaštićene kontakte sa životinjama i površine koje su u kontaktu sa istim.
8. Izbjegavajte konzumaciju sirovih i nedovoljno kuhanih proizvoda životinjskog porijekla.
9. Sirovo meso, mlijeko i životinjske iznutrice treba tretirati s oprezom, izbjegavati križnu kontaminaciju s nedovoljno termički obrađenom hranom, u skladu sa dobrom praksom o sigurnosti hrane.

pecat-v4

Pregled svih aktuelnosti vezanih za poštanski sistem BH Pošte u vrijeme pandemije korona virusa:

BH Pošta isplatila aprilske penzije

BH Pošta isplatila je aprilske penzije svim korisnicima u FBiH…

Redni broj Poštanski broj Naziv pošte Adresa/Ulica RADNO VRIJEME POSTE…

Informacija za korisnike

Informacija za korisnike

U poštanskim jedinicama BH Pošte vraćeno staro radno vrijeme “JP…

Informacija za korisnike usluge BH POSTEXPRESS u Tuzlanskom kantonu

Informacija za korisnike usluge BH POSTEXPRESS u Tuzlanskom kantonu

Poštujući zaključke i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, kao…

BH Pošta isplatila majske penzije u FBiH

“JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo isplatilo je penzije za maj…

BH Pošta isplatila aprilske penzije

BH Pošta isplatila aprilske penzije

BH Pošta isplatila je aprilske penzije svim korisnicima koji svoje…

Izmjene u rokovima prijema i uručenja pošiljaka BRZE POŠTE na području Pošta Srpske

Izmjene u rokovima prijema i uručenja pošiljaka BRZE POŠTE na području Pošta Srpske

Obavještvamo korisnike da će zbog vjerskog praznika – Vaskrsa na…

#OSTANIMOKUĆI #SPASIMOŽIVOTE