inv_logo
White logo PKI
PRIJAVA BUTTON
INSTALACIJA BUTTON
PROMJENA BUTTON

Kvalifikovani elektronski potpis je univerzalno rješenje za dokazivanje identiteta potpisnika e-dokumenta, osiguranje integriteta podataka i zaštitu od izmjene e-dokumenta. U potpunosti zamjenjuje ručni potpis za fizička lica, za fizička lica u pravnim licima, kao i pečat za pravna lica, pružajući viši nivo sigurnosti i pouzdanosti u digitalnom poslovanju.

prst1
prst2
tekst1

Elektronski potpis koristi naprednu matematičku tehnologiju za validaciju autentičnosti i integriteta digitalnog dokumenta ili poruke. Ekvivalentan je ručnom potpisu i pečatu, ali je inherentno sigurniji. On eliminiše rizik neovlaštene izmjene sadržaja dokumenata i lažnog predstavljanja. Dokumenti potpisani elektronskim potpisom pružaju detaljan i zakonsko važeći dnevnik događaja, čineći ih snažnijim pravnim dokazom od tradicionalnih potpisa.

NAJVIŠI STANDARD ZAŠTITE:

BH Pošta u svojoj PKI infrastrukturi koristi dvorazinsku hijerarhiju CA (Certification Authority) servera.

Ovim se, zajedno sa aplikacijom hardverskog kriptografskog modula, mogućnost kompromitovanja podataka svodi na minimum i ispunjavaju se sigurnosni ISO EAL4+ standardi.

tit1
tit2

Vaš dokument je potpisan, autentifikovan i poslan u par sekundi. Bez kurira i bez šaltera. Elektronskim potpisom možete samostalno potpisivati MS Office dokumente, .pdf dokumente, datoteke za podnošenje PDV prijave u okviru aplikacije ePDV UIO BiH. Autentičnost garantuje PKI infrastruktura.

fajlovi

 

Za sve informacije o usluzi PKI Elektronskog potpisa obratite nam se putem emaila na
e-potpis@posta.ba ili telefonom na

033 25 25 25.