dav

PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE (PKI) OVJERIOCA JP BH POŠTA

„JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo je izgradilo infrastrukturu javnih ključeva – PKI (Public Key Infrastructure) i kao ovjerilac u smislu Zakona o elektronskom potpisu (“Službeni glasnik BiH”, broj 91/06) i Pravilnika o evidenciji ovjerilaca (“Službeni glasnik BiH”, broj 14/17) pruža usluge izdavanja kvalificiranih elektronskih potvrda i upravljanja životnim ciklusom elektronskih potvrda, pod imenom Ovjerilac JP BH POŠTA.

„JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo upisana je u Registar ovjerilaca u Bosni i Hercegovini u Uredu za nadzor i akreditaciju ovjerilaca pri Ministarstvu komunikacija i prometa BiH, broj: 10-02-2-3098-2/23 od 11.12.2023. godine, za pružanje usluga izdavanja kvalificiranih elektronskih potvrda za elektronski potpis.

Ovjerilac JP BH POŠTA vrši izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda u skladu sa zakonskim propisima, općim aktima i uputstvima Ovjerioca JP BH POŠTA koji reguliraju ovu oblast.

Kvalificirane elektronske potvrde koje izdaje Ovjerilac JP BH POŠTA su u skladu s eIDAS uredbom Evropske unije („Uredba broj 910/2014 Evropskog parlamenta i Vijeća o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ“) i odgovarajućim međunarodnim standardima i preporukama, kao i drugim standardima, dokumentima i preporukama, koje se odnose na izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda.