dav

CERTIFIKATI CA SERVERA

Osnovni preduslov za upotrebu certifikata Ovjerioca JP BH Pošta na opremi korisnika je instalacija serverskih rootCA i SubCA certifikata u skladište certifikata u okviru Windows operativnog sistema. Instrukcije za instalaciju serverskih certifikata nalaze se u korisničkom UPUTSTVU.

BHP-RootCA

BHP-SubCA