dav

LOKACIJE REGISTRACIJSKOG TIJELA

SARAJEVO
Pošta I reda 71210 Ilidža, Rustempašina br. 13, Ilidža
Pošta II reda 71101 Sarajevo, Obala kulina bana br. 8, Sarajevo
Pošta II reda 71120 Sarajevo, Zmaja od Bosne br. 88, Sarajevo

TUZLA
Pošta I reda 75101 Tuzla, Aleja Alije Izetbegovića br. 29, Tuzla
Pošta II reda 76120 Brčko, Bulevar mira br. 4, Brčko

ZENICA
Pošta I reda 72101 Zenica, Masarikova br. 46, Zenica

TRAVNIK
Pošta II reda 72270 Travnik, Prnjavor br. 11, Travnik

BIHAĆ
Pošta I reda 77101 Bihać, Bosanska br. 3, Bihać

MOSTAR
Pošta II reda 88108 Mostar, Maršala Tita br. 50a, Mostar

GORAŽDE
Pošta II reda 73101 Goražde, Ferida Dizdarevića br. 3, Goražde