dav

NAJČEŠĆA PITANJA

Ovjerilac JP BH POŠTA kao certifikacijsko tijelo izdaje dvije vrste certifikata odnosno kvalificiranih elektronskih potvrda:

  1. Kvalificirane elektronske potvrde za elektronski potpis fizičkim licima,
  2. Kvalificirane elektronske potvrde za elektronski potpis fizičkim licima u pravnim licima.

Fizičko lice kao korisnik potvrde je lice koje podnosi zahtjev za izdavanje i korištenje kvalificirane elektronske potvrde i koje se identifikuje specifičnim ličnim atributima.

Fizičko lice u pravnom licu kao korisnik potvrde je lice koje zahtjev za izdavanje i korištenje kvalificirane elektronske potvrde podnosi na osnovu prethodno zaključenog ugovora sa pravnim licem i u vezi kojeg se unutar atributa koji identificiraju korisnika nalaze i informacije koje označavaju ime tog pravnog lica.

Pravna lica moraju imati zaključen Ugovor o pružanju usluga ovjerioca za izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda sa „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, kako bi fizička lica u pravnom licu pristupila proceduri izdavanja kvalificiranih potvrda za elektronski potpis.

Registracija pravnog lica kojim se inicira zaključenje Ugovora o pružanju usluga ovjerioca za izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda sa „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo je opisana u rubrici “Izdavanje certifikata” pod “Izdavanje certifikata za elektronski potpis fizičkim licima u pravnim licima”.

Postupak podnošenja Zahtjeva za izdavanje i korištenje kvalificirane elektronske potvrde, kako za fizička lica tako i za fizička lica u pravnom licu, je opisan u rubrici “Izdavanje certifikata”.

Zahtjev  lično podnosi fizičko lice ili fizičko lice u pravnom licu na jednoj od lokacija Registracijskog tijela Ovjerioca „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo.

Spisak poštanskih jedinica koje zaprimaju zahtjeve se nalazi u rubrici “Lokacije Registracijskog tijela”.

Ovjerilac JP BH POŠTA vrši obradu zahtjeva odmah po prijemu zahtjeva od strane poštanske jedinice u kojoj je zahtjev zaprimljen i obrada istog traje najduže 10 dana od dana prijema zahtjeva, ukoliko je dokumentacija kompletna i uplata izvršena u skladu sa instrukcijama.

Ovjerilac JP BH POŠTA izdaje certifikate na USB tokenima.

Korištenje kvalificiranih elektronskih potvrda može da se ugovori na rok od 1 (jedne) ili 3 (tri) godine i vezuje se za datum izdavanja kvalificirane elektronske potvrde.

Pod datumom izdavanja kvalificirane elektronske potvrde smatra se datum kada je ona kreirana u Ovjeriocu JPBH POŠTA i upisana na sredstvu za formiranje kvalificiranog elektronskog potpisa.

Garancija za USB token iznosi 12 (dvanest) mjeseci.

Garancija ne važi ukoliko je Korisnik potvrde svojom nepažnjom i neadekvatnim rukovanjem izazvao fizička oštećenja USB tokena.

Korisnik potvrde je odgovoran i garancija ne važi ukoliko s namjerom ili iz nehata obriše kvalificiranu elektronsku potvrdu ili kriptografske ključeve sa sredstva za formiranje elektronskih potpisa, na bilo koji način ošteti sredstvo ili permanentno blokira sredstvo (PUK Status – LOCKED), u kom slučaju je nemoguće njegovo korišćenje.

Nakon isteka roka važnosti certifikata nije moguće izvršiti produženje.

Potrebno je da podnijeti zahtjev za izdavanje novog certifikata.

U slučaju gubitka certifikata potrebno je da podnesete zahtjev za promjenu statusa certifikata, na način opisan u rubrici “Promjena statusa certifikata”.

Radno vrijeme Registracijskog tijela sa korisnicima je ponedjeljak – petak od 08:00 sati do 15:00 sati.