dav

PREUZIMANJE SOFTVERA

Da bi se mogla koristiti kvalificirana elektronska potvrda (digitalni certifikat) koja je spašena na USB tokenu potrebno je prethodno instalirati driver za token (tkz. middleware aplikacija). Ovisno o vrsti operativnog sistema na računaru (32bit ili 64bit) potrebno je da preuzmete odgovarajuću verziju sa linkova u nastavku.

Aplikacija_32bit

Aplikacija_64bit