Glavna1
Glavna1
Glavna1

Spisak privremeno zatvorenih poštanskih jedinica i spisak ostalih poštanskih jedinica koje pružaju usluga 

“JP BH POŠTA” d.o.o Sarajevo kao društveno-odgovorna kompanija preduzima sve neophodne mjere kako bi se održao proces pružanja univerzalnih poštanskih usluga građanima sve dok to objektivne okolnosti dozvoljavaju. Stoga, poštujući zaključke i preporuke Vlade Federacije BiH, a koje se odnose na preventivne mjere sprečavanja zaraze corona virusom, želimo informisati naše korisnike gdje je došlo do privremenog zatvaranja poštanskih jedinica BH POŠTE. Dnevno ažurirane informacije o privremeno zatvorenim poštanskim jedinicama možete pogledati OVDJE

U cilju nesmetanog odvijanja procesa pružanja univerzalnih poštanskih usluga BH POŠTA, poštujući naredbe Kriznog štaba, izvršila je izmjene radnog vremena poštanskih jedinica za rad sa našim korisnicima.
Spisak poštanskih jedinica „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, koje pružaju usluge korisnicima, možete pogledati OVDJE

Na osnovu preporuka i mjera koje su usvojene na državnom i entiteskim nivoima u borbi protiv Korona virusa, a koje provodi i nalaže i Krizni štab BH Pošte, napominjemo korisnike da je potrebno držati odstojanje prilikom čekanja u redovima pošta od najmanje metar i po, te voditi računa da što manji broj ljudi bude u prostorijama poštanskih jedinica. Ukoliko je pošta manja, preporuke su da korisnici ulaze jedan po jedan, tj. da u prostoriji sa radnikom pošte bude samo jedan korisnik. Ukoliko se radi o većim poštama, poželjno je da na svakom otvorenom šalteru bude samo po jedan korisnik.

Molimo korisnike za razmijevanje, ali i za odgovornost u ponašanju kako bi jedni druge zaštitili od virusa koji nam svima podjednako prijeti.

BH Pošta će i dalje obavještavati korisnike o privremenim obustavama u poštanskom prometu u zemlji i svijetu, te o radu poštanskih jedinica sa područja kojeg opskrbljuje.