Betoven Blok
Betoven Blok
Betoven FDC
Betoven Blok Betoven FDC

Ludwig van Beethoven, njemački kompozitor i pijanist, jedan od najvećih kompozitora u istoriji muzike, rođen je na današnji dan prije 250 godina. U to ime BH Pošta izdala je prigodnu poštansku marku i FDC koverat. Poštansku marku “250 godina od rođenja Ludwiga van Beethovena (1770-1827)” izdali smo u 10.000 primjeraka, sa nominalnom vrijednošću 2,50KM. Autor marke je naš dizajner, Abdulah Branković. Prigodan FDC koverat izdali smo u tiražu od 150 komada, vrijednosti 2,00 KM.

Posljednji bečki klasičar i prvi romantičar, kako su Beethovena zvali, bio je jedan od prvih kompozitora “slobodnjaka” koji je organizovao pretplatničke koncerte, prodavao kompozicije izdavačima i sticao financijsku potporu od bogatih pokrovitelja. U mladosti postupno gubi sluh, ali i uprkos tome Beethoven je nastavio proizvoditi značajna remek djela, čak i kad je potpuno izgubio sluh. Glavne teme njegovih kompozicija su aktuelna zbivanja i ideje tog vremena, kao što su Francuska revolucija, vjera u bratstvo i jedinstvo, kao i iskrena ljubav prema prirodi i slobodnom životu.
Najpoznatija Betovenova djela su: V, VI i IX simfonija, “Misa Solemnis”, “Za Elizu”, “Patetična sonata” i “Mjesečeva sonata”. Jedina opera koju je komponovao je “Fidelio”. Njegovih devet simfonija smatra se “Biblijom za kompozitore”, dok se njegove 32 klavirske sonate smatraju “Biblijom za pijaniste”, pri čemu su svaka simfonija i sonata muzički svijet za sebe. Uz opuse J. S. Bacha i W. A. Mozarta, Beethovenovo djelo pripada samom vrhu evropske umjetničke muzike koju danas, kao najvišu duhovnu univerzalnu vrijednost, priznaje cijelo čovječanstvo.