Uvažavajući naredbu Federalnog štaba civilne zaštite o zabrani kretanja građana u vremenu od 18 do 5 sati, te u skladu sa internim naredbama koje se u BH Pošti donose i provode u cilju realizacije preventivnih mjera – sprečavanja zaraze Korona virusom, obavještavamo vas da će od danas, 23.03.2020. godine:
– BH PostExpress pri CP Sarajevo – Služba za uručenje poštanskih pošiljaka vršiti prijem najava za dostavu poštanskih pošiljaka do 13 sati i da će raditi po novom radnom vremenu do 16 sati.
Takođe informišemo javnost da će izdvojeni šalter TC Avaz – Pošte 71210 Ilidža, na adresi Džemala Bijedića br.185, raditi po novom radnom vremenu, od 09 do 14.30 sati.