ČETVRTI KVARTAL
9. oktobar – Dječija marka – Centar za djecu bez roditeljsko staranja”Duga”
20.oktobar – Jubilej – 300 godina Zeničke Sultan-Ahmedove medrese (1720 -2020)
14.decembar – Jubilej – 25 godina od potpisivanja Dejtonskg mirovnog sporazuma 

VANREDNA PRIGODNA POŠTANSKA MARKA

09.juni Pandemija – Covid-19 

REDOVNE POŠTANSKE MARKE

Znamenite ličnosti BZK “Preporod”
1.Savfet-beg Bašagić,
2. Avdo Međedović,
3. Logo BZK “Preporod”,
4. Hasan Kikić i
5. Derviš Sušić

Umjetnost – Umjetničko djelo Safeta Zeca i jedno izdanje na slobodnu temu i motiv

U Programu izdavanja poštanskih maraka i vrijednosnica za 2020. godinu moguće su izmjene u motivu, datumu izdavanja, nominalnoj vrijednosti i tiražu, kao i izdavanje dva vanredna izdanja.