Rekonstrukcija rasvjete i video nadzora – CP Zenica

Datum objave: 30.12.2019.
Važi do: 22.01.2020.

Održavanje teretnih i putničkih motornih vozila

Datum objave: 25.12.2019.
Važi do: 17.01.2020.

ISPRAVKA – Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala

Datum objave: 20.12.2019.
Važi do: 26.12.2019.

Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala

Datum objave: 16.12.2019.
Važi do: 20.12.2019.

Nabavka obaveznog osiguranja od autoodgovornosti

Datum objave: 16.12.2019.
Važi do: 19.12.2019.

Nabavka radova zamjena stolarije pošte 77320 Velika Kladuša

Datum objave: 05.12.2019.
Važi do: 19.12.2019.

Rekonstrukcija (adaptacija) portirnice i zamjena ulaznih vrata na objektu Poštanskog centra u CP Tuzla

Datum objave: 04.12.2019.
Važi do: 18.12.2019.

Zamjena krovnog pokrivača objekta pošte 77225 Tržačka Raštela

Datum objave: 03.12.2019.
Važi do: 17.12.2019.

Nabavka beskonačnih predštampanih obrazaca sa ljepilom i rasterom

Datum objave: 03.12.2019.
Važi do: 17.12.2019.

Nabavka tonera, ketridža, filmova i ribona za printere i štampače

Datum objave: 02.12.2019.
Važi do: 23.12.2019.

Nabavka rezervnih dijelova za mopede CP Bihać

Datum objave: 28.11.2019.
Važi do: 12.12.2019.

ISPRAVKA – Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala za administraciju

Datum objave: 15.11.2019.
Važi do: 26.11.2019.

Nabavka samoljepljivih naljepnica

Datum objave: 15.11.2019.
Važi do: 27.11.2019.

ISPRAVKA – Nabavka sredstava za rad na šalteru

Datum objave: 15.11.2019.
Važi do: 26.11.2019.

Uređenje i opremanje izdvojenog šaltera Stari Ilijaš

Datum objave: 01.11.2019.

Nabavka usluga tekućeg održavanja vozila i mopeda

Datum objave: 15.10.2019.
Važi do: 24.10.2019.

Nabavka usluge održavanja EKF aplikacije

Datum objave: 10.10.2019.
Važi do: 16.10.2019.

Nabavka tečnih goriva

Datum objave: 10.10.2019.
Važi do: 04.11.2019.

Usluge, Usluge prijevoza pošte kopnom i zrakom, osim usluga željezničkog transporta

Datum objave: 09.10.2019.
Važi do: 05.11.2019.

Nabavka kancelarijskog inventara

Datum objave: 08.10.2019.
Važi do: 01.11.2019.

Nabavka tečnih goriva

Datum objave: 04.10.2019.
Važi do: 04.11.2019.

Nabavka tečnih goriva i dvotaktol ulja

Datum objave: 03.10.2019.
Važi do: 10.10.2019.

POZIV ZA UČEŠĆE – Nabavka el. energije

Datum objave: 01.10.2019.
Važi do: 01.11.2019.

ISPRAVKA obavještenja br. 238-1-1-603-3-128-19

Datum objave: 25.09.2019.
Važi do: 16.10.2019.

Nabavka sredstava za rad na šalteru

Datum objave: 10.09.2019.

Nabavka tabli, stalaka i okvirova

Datum objave: 29.07.2019.
Važi do: 19.08.2019.

Nabavka drvenog peleta

Datum objave: 26.07.2019.
Važi do: 08.08.2019.

Poziv za dostavu zahtjeva za učešće u postupku nabavke usluge zakupa oglasnog prostora u dnevnom listu „Dnevni avaz“

Datum objave: 24.07.2019.
Važi do: 29.07.2019.

Zamjena rashladnog postrojenja

Datum objave: 24.07.2019.
Važi do: 05.08.2019.

Nabavka rezervnih dijelova za servis vozila

Datum objave: 24.07.2019.
Važi do: 05.08.2019.

ISPRAVKA – Obavještenje br. 238-7-1-450-3-106-19

Datum objave: 22.07.2019.
Važi do: 30.07.2019.

Nabavka usluga tekućeg održavanja vozila i mopeda

Datum objave: 19.07.2019.
Važi do: 30.07.2019.

Nabavka i instalacija svjetlećih tabli

Datum objave: 16.07.2019.
Važi do: 26.07.2019.

Nabavka usluge održavanja sistema za mašinsko sortiranje pošiljaka

Datum objave: 15.07.2019.
Važi do: 16.08.2019.

Nabavka vrećnih plastičnih zatvornica za potrebe Glavnog poštanskog centra

Datum objave: 09.07.2019.
Važi do: 22.07.2019.

Usluge Agencije za zaštitu- čuvarski poslovi

Datum objave: 03.07.2019.
Važi do: 25.07.2019.

Rekonstrukcija i adaptacije objekta pošte u Tesliću

Datum objave: 02.07.2019.
Važi do: 19.07.2019.

Obavještenje o nabavci – Nabavka autodijelova za potrebe Generalne direkcije,Glavnog poštanskog centra i CP Sarajevo

Datum objave: 26.06.2019.
Važi do: 11.07.2019.

Obavještenje o nabavci – Nabavka usluge prijevoza poštanskih zaključaka-vreća-ponovljeni postupak

Datum objave: 25.06.2019.
Važi do: 12.07.2019.

Obavještenje o nabavci – Nabavka i instalacija LED panela

Datum objave: 20.06.2019.
Važi do: 02.07.2019.

Obavještenje o nabavci – Tekuće održavanje zgrada CP Tuzla

Datum objave: 19.06.2019.
Važi do: 28.06.2019.

Obavještenje o nabavci – Nabavka i isporuka peleta za CP Tuzla

Datum objave: 19.06.2019.
Važi do: 03.07.2019.

Obavještenje o nabavci – Nabavka peleta CP Bihać

Datum objave: 14.06.2019.
Važi do: 03.07.2019.

Obavještenje o nabavci – Servisiranje fotokopir aparata KONICA-MINOLTA

Datum objave: 12.06.2019.
Važi do: 26.06.2019.

Obavještenje o nabavci – Nabavka i isporuka uglja za zagrijavanje objekata pošta Centra pošta Tuzla

Datum objave: 10.06.2019.
Važi do: 24.06.2019.

Obavještenje o nabavci – Nabavka i instalacija svijetlećih tabli: MJENJAČNICA-EXCHANGE

Datum objave: 06.06.2019.
Važi do: 21.06.2019.

Usluge prijevoza pošte kopnom i zrakom, osim usluga željezničkog transporta

Datum objave: 31.05.2019.
Važi do: 17.06.2019.

Ispravka – Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala

Datum objave: 30.05.2019.
Važi do: 13.06.2019.

Nabavka korisničke informatičke opreme

Datum objave: 28.05.2019.
Važi do: 21.06.2019.

Nabavka vrećnih plastičnih zatvornica

Datum objave: 27.05.2019.
Važi do: 06.06.2019.

Izvođenje građevinsko-zanatskih radova

Datum objave: 20.05.2019.
Važi do: 30.05.2019.

Nabavka printera za kontinuiranu višebojnu ink-jet štampu

Datum objave: 15.05.2019.
Važi do: 15.07.2019.

Nabavka rezervnih dijelova za motocikle Centra pošta Tuzla

Datum objave: 10.05.2019.
Važi do: 20.05.2019.

Ispravka obavještenja o nabavci – Nabavka autodijelova

Datum objave: 10.05.2019.
Važi do: 20.05.2019.

Nabavka elektrotehničkog materijala

Datum objave: 30.04.2019.
Važi do: 14.05.2019.

Nabavka tonera za štampače Lexmark MS 317 dn i Lexmark MX 521 ade

Datum objave: 26.04.2019.
Važi do: 08.05.2019.

Nabavka usluge umjeravanja (baždarenja) i servisiranja elektronskih vaga

Datum objave: 26.04.2019.
Važi do: 14.05.2019.

Nabavka autodijelova

Datum objave: 23.04.2019.
Važi do: 13.05.2019.

Izvođenje molersko farbarskih radova

Datum objave: 19.04.2019.
Važi do: 30.04.2019.

Izvođenje građevinsko-zanatskih radova

Datum objave: 12.04.2019.
Važi do: 25.04.2019.

Poziv za učešće – HAYAT doo Vogošća

Datum objave: 12.04.2019.
Važi do: 17.04.2019.

Nabavka i sukcesivna isporuka tečnih goriva za potrebe motornih vozila i mopeda

Datum objave: 03.04.2019.
Važi do: 29.04.2019.

Usluge tekućeg održavanja zgrada Centra pošta Tuzla

Datum objave: 03.04.2019.
Važi do: 17.04.2019.

Izvođenje radova na adaptaciji, enterijeru i opremanju poštanske jedinice

Datum objave: 01.04.2019.
Važi do: 15.04.2019.

Nabavka tečnih goriva i dvotaktol ulja

Datum objave: 01.04.2019.
Važi do: 18.04.2019.

Održavanja mopeda Piaggio

Datum objave: 01.04.2019.
Važi do: 09.04.2019.

Nabavka usluga agencije za zaštitu- čuvarski poslovi (ponovljeni postupak)

Datum objave: 25.03.2019.
Važi do: 19.04.2019.

Nabavka tečnih goriva za motorna vozila i mopede

Datum objave: 21.03.2019.
Važi do: 29.03.2019.

Nabavka naloga za plaćanje i poštanskih uputnica

Datum objave: 21.03.2019.
Važi do: 08.04.2019.

Nabavka obrazac za dalju prodaju

Datum objave: 21.03.2019.
Važi do: 08.04.2019.

Nabavka koverti sa zračnim jastukom i običnih koverti

Datum objave: 21.03.2019.
Važi do: 08.04.2019.

Ispravka obavještenja – Nabavka kancelarijskog materijala

Datum objave: 19.03.2019.
Važi do: 01.04.2019.

Održavanja i servisiranja vozila – CP Travnik

Datum objave: 13.03.2019.
Važi do: 21.03.2019.

Nabavka dvostupne dizalice nosivosti 4t za auto radionicu

Datum objave: 13.03.2019.
Važi do: 25.03.2019.

Nabavka usluge servisiranja i održavanja rashladnih uređaja

Datum objave: 13.03.2019.
Važi do: 19.03.2019.

Redovno održavanje motornih vozila

Datum objave: 13.03.2019.
Važi do: 25.03.2019.

Nabavka usluge servisiranja i održavanja rashladnih uređaja

Datum objave: 12.03.2019.
Važi do: 19.03.2019.

Nabavka opreme za zaštitu od požara

Datum objave: 08.03.2019.
Važi do: 18.03.2019.

Usluga održavanja KERN2500-1, KERN2500-2, KERN 3500, uključujući kater K 996, KERN 686

Datum objave: 08.03.2019.
Važi do: 04.04.2019.

Nabavka usluge tekućeg održavanja RICOH ink-jet sistema

Datum objave: 06.03.2019.
Važi do: 03.04.2019.

Nabavka roba za održavanje tehničke ispravnosti I funkcionalnosti objekata

Datum objave: 26.02.2019.
Važi do: 07.03.2019.

Nabavka ekstra lahkog lož ulja

Datum objave: 25.02.2019.
Važi do: 23.03.2019.

Nabavka i isporuka tečnih goriva i dvotaktol ulja (izvještaj)

Datum objave: 20.02.2019.

Nabavka usluga održavanja higijene

Datum objave: 18.02.2019.
Važi do: 13.03.2019.

Nabavka i isporuka kancelarijskog inventara

Datum objave: 14.02.2019.
Važi do: 13.03.2019.

Nabavka hotelskih usluga

Datum objave: 13.02.2019.
Važi do: 31.12.2019.

Nabavka usluge produženja garancije za HPE opremu

Datum objave: 13.02.2019.
Važi do: 11.03.2019.

Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala

Datum objave: 08.02.2019.
Važi do: 07.03.2019.

ISPRAVKA obavještenja br. 238-1-1-708-3-158-18

Datum objave: 05.02.2019.
Važi do: 18.02.2019.

Nabavka tečnih goriva

Datum objave: 04.02.2019.
Važi do: 28.02.2019.

Nabavka usluge obrazovnih seminara

Datum objave: 31.01.2019.
Važi do: 31.12.2019.

Nabavka mašina za vezivanje svežnjeva (ponovljeni postupak)

Datum objave: 22.01.2019.
Važi do: 31.01.2019.

Nabavka mašina za žigosanje poštanskih pošiljki

Datum objave: 18.01.2019.
Važi do: 28.01.2019.

Nabavka dvostupne dizalice nosivosti 4t za auto radionicu

Datum objave: 16.01.2019.
Važi do: 24.01.2019.

Nabavka auto guma

Datum objave: 16.01.2019.
Važi do: 11.02.2019.

Nabavka usluge proširenja (dorada) e-shop aplikacije-Izrada modula za integraciju prodaje sa poštom Turske

Datum objave: 15.01.2019.
Važi do: 13.02.2019.

Nabavka ljetne službene odjeće

Datum objave: 15.01.2019.
Važi do: 18.02.2019.

ISPRAVKA – usluga održavanja i servisiranja printera OCE VarioStream 7450c

Datum objave: 03.01.2019.
Važi do: 22.01.2019.

Usluga održavanja i servisiranja printera OCE VarioStream 7450c

Datum objave: 03.01.2019.
Važi do: 22.01.2019.

ISPRAVKA obavještenja br. 238-1-1-842-3-186 – 18

Datum objave: 03.01.2019.
Važi do: 10.01.2019.

Usluga produženja garancije za HPE opremu

Datum objave: 25.01.2019.
Važi do: 25.12.2018.

Usluga održavanja i upgrade sistema za praćenje vozila preko GPS-a

Datum objave: 28.12.2018.
Važi do: 11.01.2019.

Izvođenja radova na adaptaciji dijela prostora u suterenu objekta Obala

Datum objave: 24.12.2018.
Važi do: 09.01.2019.

Nabavka HelpDesk rješenja i Routera

Datum objave: 24.12.2018.
Važi do: 14.01.2019.

Usluga održavanja i servisiranja printera OCE VarioStream 7450c

Datum objave: 21.12.2018.
Važi do: 15.01.2019.

Nabavka goriva

Datum objave: 21.12.2018.
Važi do: 24.01.2019.

Nabavka i isporuka tečnih goriva i dvotaktol ulja za motorna vozila i motocikle

Datum objave: 20.12.2018.
Važi do: 27.12.2018.

Oglas za popunu radnih mjesta

Datum objave: 16.12.2018.
Važi do: 24.12.2018.

Nabavka usluga unajmljivanja cut-sheet printera za potrebe Službe Hibridna pošta

Datum objave: 12.12.2018.
Važi do: 08.01.2019.

Nabavka koverata

Datum objave: 11.12.2018.
Važi do: 07.01.2019.

Nabavka mašina za vezivanje svežnjeva

Datum objave: 10.12.2018.
Važi do: 17.12.2018.

Nabavka mašina za žigosanje poštanskih pošiljki

Datum objave: 10.12.2018.
Važi do: 17.12.2018.

Nabavka reklamno propagandnih usluga

Datum objave: 06.12.2018.
Važi do: 07.12.2018.

Usluge osiguranja zaposlenika, poštonoša i osiguranje novca i vrijednosnica

Datum objave: 07.12.2018.
Važi do: 04.01.2019.

Nabavka – advokatske usluge

Datum objave: 06.12.2018.
Važi do: 20.12.2018.

Nabavka i sukcesivna isporuka tečnih goriva

Datum objave: 28.11.2018.
Važi do: 07.12.2018.

Nabavka printera velikih brzina za crno-bijelu štampu na beskonačnom papiru

Datum objave: 27.11.2018.
Važi do: 24.12.2018.

Nabavka robe-rezervni dijelovi za mopede CP Bihać

Datum objave: 19.11.2018.
Važi do: 05.12.2018.

Obavjestenje o nabavci – Usluga servisiranja i održavanja rashladnih uređaja u objektima CP Bihać

Datum objave: 16.11.2018.
Važi do: 30.11.2018.

Obavjestenje o nabavci – Nabavka tonera, ketridža, filmova i ribona za printere i štampače na nivou JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 16.11.2018.
Važi do: 11.12.2018.

Održavanje postojeće DMS aplikacije

Datum objave: 14.11.2018.
Važi do: 16.11.2018.

Usluga održavanja i servisiranja printera OCE VarioStream 7450c

Datum objave: 08.11.2018.
Važi do: 05.12.2018.

Nabavka usluga obaveznog i kasko osiguranja

Datum objave: 08.11.2018.
Važi do: 15.11.2018.

Usluge, Usluge prijevoza pošte kopnom i zrakom, osim usluga željezničkog transporta

Datum objave: 07.11.2018.
Važi do: 29.11.2018.

Usluga posredovanja i zastupanja

Datum objave: 06.11.2018.
Važi do: 19.11.2018.

Usluga prijevoza poštanskih zaključaka

Datum objave: 06.11.2018.
Važi do: 21.11.2018.

Nabavka i isporuka čvrstog goriva (peleta)

Datum objave: 06.11.2018.
Važi do: 13.11.2018.

Štampa i isporuka poštanskih maraka

Datum objave: 06.11.2018.
Važi do: 30.11.2018.

Nabavka usluge periodičnog sistematskog ljekarskog pregleda radnika

Datum objave: 05.11.2018.
Važi do: 22.11.2018.

ISPRAVKA obavještenja br. 238-1-1-708-3-158-18

Datum objave: 30.10.2018.
Važi do: 12.11.2018.

Nabavka jednog notebook računara

Datum objave: 25.10.2018.
Važi do: 01.11.2018.

Izrada i montaža vizuelnih barijera za kase u poštama

Datum objave: 24.10.2018.
Važi do: 07.11.2018.

Nabavka tonera za uređaje KYOCERA M 3540 DN

Datum objave: 23.10.2018.
Važi do: 19.11.2018.

Nabavka robe-rezervni dijelovi za mopede

Datum objave: 22.10.2018.
Važi do: 31.10.2018.

Nabavka reklamno-promotivnih predmeta

Datum objave: 12.10.2018.
Važi do: 19.10.2018.

Nabavka materijala za čišćenje

Datum objave: 12.10.2018.
Važi do: 05.11.2018.

Usluge servisiranja i održavanja rashladnih uređaja

Datum objave: 05.10.2018.
Važi do: 19.10.2018.

Nabavka materijala za održavanje uredskih prostorija

Datum objave: 03.10.2018.
Važi do: 01.11.2018.

Nabavka usluge osiguranja

Datum objave: 03.10.2018.
Važi do: 11.10.2018.

Rekonstrukcija šalterske sale

Datum objave: 20.09.2018.
Važi do: 03.10.2018.

Radovi, Završni građevinski radovi

Datum objave: 18.09.2018.
Važi do: 28.09.2018.

Nabavka usluge tekućeg održavanja vozila

Datum objave: 11.09.2018.
Važi do: 20.09.2018.

Usluga Agencije za zaštitu- čuvarski poslovi

Datum objave: 05.09.2018.
Važi do: 03.10.2018.

POZIV ZA UČEŠĆE (INVITATION FOR SUBMISSION)

Datum objave: 05.09.2018.
Važi do: 26.09.2018.

Poziv za dostavljanje ponuda za učešće I faza FTV

Datum objave: 30.08.2018.
Važi do: 07.09.2018.

Nabavka i instalacija svijetlećih tabli

Datum objave: 10.08.2018.
Važi do: 16.08.2018.

ISPRAVKA – Nabavka materijala za održavanje objekata

Datum objave: 03.08.2018.
Važi do: 20.08.2018.

Nabavka materijala za održavanje objekata

Datum objave: 03.08.2018.
Važi do: 20.08.2018.

Nabavka tonera za HP 426 FDN

Datum objave: 01.08.2018.
Važi do: 28.08.2018.

Poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće – Nadogradnja PI sistema NIBIS

Datum objave: 06.07.2018.
Važi do: 25.07.2018.

Poziv za dostavu ponuda – Udruzenje teniski klub SPORTING

Datum objave: 27.06.2018.
Važi do: 02.07.2018.

Obavjestenje o nabavci – Nabavka ručnih poštanskih žigova

Datum objave: 25.06.2018.
Važi do: 05.07.2018.

Obavjestenje o nabavci – Nabavka Microsoft licenci

Datum objave: 25.06.2018.
Važi do: 23.07.2018.

Obavjestenje o nabavci – Adaptacija šalter sale u pošti 75272 Đurđevik

Datum objave: 25.06.2018.
Važi do: 11.07.2018.

Obavjestenje o nabavci – Nabavka i isporuka čvrstih goriva za pošte u Centru pošta Tuzla po lotovima

Datum objave: 21.06.2018.
Važi do: 23.07.2018.

Obavjestenje o nabavci – Nabavka i isporuka informatičke opreme – router (Cisco licence) i SQL licence

Datum objave: 18.06.2018.
Važi do: 29.06.2018.

Nabavka usluge dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije objekata JP BH POŠTA d.o.o Sarajevo

Datum objave: 14.06.2018.
Važi do: 28.06.2018.

Ispravka obavještenja o nabavci – 238-1-1-275-3-63-18

Datum objave: 29.05.2018.
Važi do: 05.06.2018.

Redovno servisiranje i održavanje ispravnosti i funkcionalnosti mopeda

Datum objave: 29.05.2018.
Važi do: 19.06.2018.

Izvođenje radova na adaptaciji, enterijeru i opremanju poštanske jedinice

Datum objave: 24.05.2018.
Važi do: 01.06.2018.

Nabavka ogrijevnog peleta

Datum objave: 23.05.2018.
Važi do: 14.06.2018.

ISPRAVKA – Izbor vanjskog revizora

Datum objave: 23.05.2018.
Važi do: 01.06.2018.

Nabavka roba za servisiranje šalterskih sredstava

Datum objave: 22.05.2018.
Važi do: 04.06.2018.

Nabavka autodijelova

Datum objave: 22.05.2018.
Važi do: 04.06.2018.

Usluge tekućeg održavanja zgrada CP Tuzla

Datum objave: 18.05.2018.
Važi do: 28.05.2018.

Adaptacija šalter sale u pošti 75272 Đurđevik

Datum objave: 17.05.2018.
Važi do: 25.05.2018.

Nabavka tečnih goriva

Datum objave: 17.05.2018.
Važi do: 07.06.2018.

Nabavka i isporuka opreme za zaštitu od požara

Datum objave: 17.05.2018.
Važi do: 29.05.2018.

Obavještenje o nabavci – Molersko-farbarski radovi u objektima CP Sarajevo

Datum objave: 30.04.2018.
Važi do: 09.05.2018.

Obavještenje o nabavci – Nabavka ljetne službene odjeće i obuće

Datum objave: 27.04.2018.
Važi do: 28.05.2018.

Nabavka opreme tehničke zaštite

Datum objave: 20.04.2018.
Važi do: 21.05.2018.

POZIV za dostavljanje ponuda – Hotelske usluge

Datum objave: 26.03.2018.
Važi do: 31.12.2018.

Nabavka robe za tehničku zaštitu

Datum objave: 16.03.2018.
Važi do: 22.03.2018.

Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja

Datum objave: 14.03.2018.
Važi do: 29.03.2018.

Nabavka i instalacija kompresora

Datum objave: 12.02.2018.
Važi do: 22.02.2018.

PONOVNA LICITACIJA – vozila

Datum objave: 02.02.2018.
Važi do: 18.02.2018.

Usluga – Sistematski pregled zaposlenika

Datum objave: 03.01.2018.

Nabavka tečnih goriva

Datum objave: 14.12.2017.
Važi do: 15.01.2018.

Usluge tekućeg održavanja zgrada (bravarskih, limarskih, staklorezačkih i stolarskih radova)

Datum objave: 07.12.2017.
Važi do: 22.12.2017.

Nabavka i isporuka kancelarijskog inventara

Datum objave: 05.12.2017.
Važi do: 28.12.2017.

Nabavka i sukcesivna isporuka elektro, bravarskog, vodoinstalacionog i molersko-farbarskog materijala

Datum objave: 30.11.2017.
Važi do: 13.12.2017.

Nabavka tonera i ketridža

Datum objave: 30.11.2017.
Važi do: 21.12.2017.

Nabavka tečnih goriva za potrebe motornih vozila i mopeda Centra pošta Travnik

Datum objave: 23.11.2017.
Važi do: 18.12.2017.

POZIV za dostavu ponuda – posredovanje i zastupanje

Datum objave: 22.11.2017.
Važi do: 07.12.2017.

Usluge prijevoza pošte kopnom i zrakom, osim usluga željezničkog transporta

Datum objave: 22.11.2017.
Važi do: 15.12.2017.

Obavještenje o nabavci obaveznog i kasko osiguranja vozila

Datum objave: 15.11.2017.
Važi do: 11.12.2017.

Obavještenje o nabavci obrazaca sa ljepilom i rasterom

Datum objave: 14.11.2017.
Važi do: 18.12.2017.

ISPRAVKA obavještenja br. 238-1-1-766-3-178-17

Datum objave: 08.11.2017.
Važi do: 05.12.2017.

ISPRAVKA obavještenja br. 238-1-1-745-3-177-17

Datum objave: 08.11.2017.
Važi do: 04.12.2017.

Tekuće održavanje motornih vozila

Datum objave: 07.11.2017.
Važi do: 17.11.2017.

Nabavka beskonačnog offset papira u rolni

Datum objave: 01.11.2017.
Važi do: 28.11.2017.

Nabavka letaka

Datum objave: 31.10.2017.
Važi do: 28.11.2017.

Usluga periodičnog sistematskog pregleda radnika

Datum objave: 24.10.2017.
Važi do: 04.11.2017.

Usluge održavanja postojeće DMS aplikacije

Datum objave: 23.10.2017.
Važi do: 24.10.2017.

Usluga održavanja sistema za praćenje vozila preko GPS-a

Nabavka predštampanih obrazaca

Obrazac za praćenje real.ug.- EURO STIL doo Doboj

Datum objave: 19.10.2017.

IZVJEŠTAJ – Nabavka i isporuka peleta

Nabavka sistema video nadzora objekata i vozila

Datum objave: 16.10.2017.
Važi do: 25.10.2017.

Poziv za ucesce- I faza-isporuka i snadbijevanje električnom energijom objekata u CP Sarajevo, Bihać i Tuzla za 2018

Datum objave: 11.10.2017.
Važi do: 11.10.2017.

Nabavka rezervnih dijelova za mopede i bicikla

Datum objave: 09.10.2017.
Važi do: 19.10.2017.

Poziv za učešće – Usluga prevoza poštanskih zaključaka

Datum objave: 05.10.2017.
Važi do: 09.10.2017.

Redovno održavanje mašinskih postrojenja

Datum objave: 29.09.2017.
Važi do: 10.10.2017.

Nabavka tekućeg održavanja vozila

Datum objave: 29.09.2017.
Važi do: 10.10.2017.

POZIV za učešće na tenderu – Nabavka modula za doradu javnih nabavki

Datum objave: 27.09.2017.

POZIV za učešće na tenderu – Nabavka modula za doradu NIBIS aplikacije

Datum objave: 27.09.2017.

ISPRAVKA – Nabavka Microsoft licenci

Datum objave: 25.09.2017.

Poziv za učešće na natječaju

Datum objave: 25.09.2017.

Nabavka sistema za mašinsko sortiranje pošiljaka

Datum objave: 20.09.2017.

Nabavka tonera, ketridža, filmova i ribona za printere i štampače

Datum objave: 11.09.2017.
Važi do: 06.10.2017.

Izvođenje radova na zamjeni bravarije

Datum objave: 07.09.2017.
Važi do: 28.09.2017.

Nabavka promotivnih materijala

Datum objave: 31.08.2017.
Važi do: 13.09.2017.

Nabavka usluge osiguraja imovine Društva

Datum objave: 31.08.2017.
Važi do: 12.09.2017.

Nabavka ekstra lahkog lož ulja

Datum objave: 30.08.2017.
Važi do: 22.09.2017.

Nabavka informatičke opreme

Datum objave: 30.08.2017.
Važi do: 22.09.2017.

Nabavka tečnih goriva

Datum objave: 22.08.2017.

Poziv-nabavka tečnih goriva

Datum objave: 17.08.2017.

Nabavka sistema video nadzora objekata i vozila

Datum objave: 09.08.2017.
Važi do: 05.09.2017.

Izvođenje radova na sanaciji i proširenju računarske mreže

Datum objave: 14.07.2017.

Izvođenje radova na sanaciji dijela ulaznog stepeništa i platoa na objektu Centra pošta Sarajevo

Datum objave: 13.07.2017.
Važi do: 21.07.2017.

Izvođenje radova na adaptaciji, enterijeru i opremanju poštanske jedinice

Datum objave: 13.07.2017.
Važi do: 21.07.2017.

Nabavka usluga održavanja i popravke motornih vozila

Datum objave: 12.07.2017.
Važi do: 26.07.2017.

Nabavka čvrstog goriva – pelet

Datum objave: 11.07.2017.
Važi do: 21.07.2017.

Izvođenje radova na sanaciji ravnog krova

Datum objave: 07.07.2017.
Važi do: 17.07.2017.

Servisiranje i održavanje plamenika u kotlovnicama i plinskih bojlera

Datum objave: 06.07.2017.
Važi do: 18.07.2017.

Obavještenje o nabavci – Nabavka vrećnih plastičnih zatvornica

Datum objave: 29.06.2017.
Važi do: 06.07.2017.

Obavjestenje o nabavci – Termička zaštita objekta pošte

Datum objave: 23.06.2017.
Važi do: 10.07.2017.

Obavještenje o nabavci – Nabavka svijetlećih tabli sa logotipom JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 23.06.2017.
Važi do: 20.07.2017.

Obavještenje o nabavci – Nabavka Microsoft i Cisco licenci

Datum objave: 19.06.2017.
Važi do: 10.07.2017.

Nabavka i isporuka čvrstih goriva

Datum objave: 09.06.2017.
Važi do: 21.06.2017.

Nabavka tečnog goriva

Datum objave: 09.06.2017.
Važi do: 20.06.2017.

Nabavka autodijelova

Datum objave: 07.06.2017.
Važi do: 19.06.2017.

Servisiranje šalterskih sredstava (mašina za žigosanje i mašina za vezivanje svežnjeva)

Datum objave: 06.06.2017.
Važi do: 15.06.2017.

ISPRAVKA obavještenja br. 238-7-2-413-3-114-17

Datum objave: 06.06.2017.
Važi do: 19.06.2017.

Nabavka usluge servisiranja foto kopir aparata KONICA MINOLTA

Datum objave: 06.06.2017.
Važi do: 19.06.2017.

Malterisanje zidnih površina i izrada estriha

Datum objave: 02.06.2017.
Važi do: 14.06.2017.

Nabavka tečnih goriva

Datum objave: 01.06.2017.
Važi do: 07.06.2017.

Nabavka vrećnih plastičnih zatvornica

Datum objave: 30.05.2017.
Važi do: 06.06.2017.

Nabavka sistema tehničke zaštite

Datum objave: 30.06.2017.
Važi do: 03.07.2017.

izvođenje radova na adaptaciji, enterijeru i opremanju poštanske jedinice

Datum objave: 30.05.2017.
Važi do: 14.06.2017.

IZVJEŠTAJ – Nabavka i sukcesivna isporuka rezervnih dijelova za mopede

Datum objave: 30.05.2017.

Usluge tekućeg održavanja zgrada Centra pošta Tuzla

Datum objave: 30.05.2017.
Važi do: 07.06.2017.

ISPRAVKA obavještenja br. 238-1-1-323-3-90-17

Datum objave: 25.05.2017.

Nabavka opreme tehničke zaštite

Datum objave: 16.05.2017.
Važi do: 12.06.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Advokat Armin Zulčić

Datum objave: 14.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – SVJETLOST PRINT doo Sarajevo

Datum objave: 14.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LIMOMETAL doo Cazin

Datum objave: 08.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – DEFTER doo Sarajevo

Datum objave: 31.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – PRIMAPROM doo Banja Luka

Datum objave: 31.12.2019.

PONIŠTENJE – Nabavka materijala za čišćenje

Datum objave: 31.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Advokat Hakija Kurtović

Datum objave: 31.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – SARAJEVO-OSIGURANJE dd Sarajevo

Datum objave: 23.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – EKOTEH doo Sarajevo

Datum objave: 23.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – J.U. Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Ze-Do kantona

Datum objave: 20.12.2019.

PONIŠTENJE – Usluge održavanja teretnih i putničkih motornih vozila

Datum objave: 20.12.2019.

DODJELA UGOVORA – Nabavka tečnog goriva za motorna vozila i mopede

Datum objave: 17.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 5 – HIFA-PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 17.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 11 – HIFA-PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 17.12.2019.

PONIŠTENJE – LOT 12 – Nabavka goriva i ulja

Datum objave: 17.12.2019.

PONIŠTENJE – LOT 13 – Nabavka goriva i ulja

Datum objave: 17.12.2019.

PONIŠTENJE – LOT 14 – Nabavka goriva i ulja

Datum objave: 17.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – PRIMAPROM doo Banja Luka

Datum objave: 17.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 10 – JUNUZOVIĆ-KOPEX doo Lukavac

Datum objave: 16.12.2019.

PONIŠTENJE – Nabavka tečnih goriva i dvotaktol ulja – LOT 3

Datum objave: 16.12.2019.

PONIŠTENJE – Nabavka tečnih goriva i dvotaktol ulja – LOT 1

Datum objave: 16.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 2 – HIFA – PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 16.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 4 – POLO doo Kalesija

Datum objave: 16.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 9 – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 16.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 7 – HIFA – PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 16.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 8 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 16.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 6 – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 16.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – JP Elektroprivreda dd Sarajevo

Datum objave: 02.12.2019.

PONIŠTENJE – Održavanje teretnih i putničkih motornih vozila

Datum objave: 02.12.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Energopetrol d.d.

Datum objave: 22.11.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Čavkunović Trade d.o.o.

Datum objave: 22.11.2019.

Odluka o poništenju – Kancelarijski inventar LOT 5

Datum objave: 21.11.2019.

Odluka o poništenju – Kancelarijski inventar LOT 6

Datum objave: 21.11.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Inter-com d.o.o. LOT7

Datum objave: 21.11.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Inter-com d.o.o. LOT8

Datum objave: 21.11.2019.

Odluka o poništenju – Rekonstrukcija portirnice CP Tuzla

Datum objave: 21.11.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Auto Bevanda d.o.o.

Datum objave: 21.11.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – R&S d.o.o.

Datum objave: 21.11.2019.

Odluka o poništenju – Kancelarijski inventar LOT 3

Datum objave: 21.11.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Inter-com d.o.o.

Datum objave: 21.11.2019.

Odluka o poništenju – Kancelarijski inventar LOT 1

Datum objave: 21.11.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- JP Međunarodni aerodrom Sarajevo

Datum objave: 21.11.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – NEXT VISION doo Sarajevo

Datum objave: 12.11.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnjijeg ponuđača – LALA i LAĆO doo Bijeljina

Datum objave: 08.11.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – BK GRADNJA doo Zenica

Datum objave: 05.11.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 1 – BUNJO doo Sarajevo

Datum objave: 01.11.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – PORSCHE INTER AUTOBH doo Sarajevo

Datum objave: 01.11.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – FTV

Datum objave: 28.10.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 24.10.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 3 – JUNUZOVIĆ KOPEX doo Lukavac

Datum objave: 21.10.2019.

PONIŠTENJE – Tekuće održavanje zgrada CP Tuzla

Datum objave: 21.10.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 2 – JUNUZOVIĆ KOPEX doo Lukavac

Datum objave: 21.10.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – MIBO KOMUNIKACIJE doo Sarajevo

Datum objave: 21.10.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – EUROHERC OSIGURANJE dd Sarajevo

Datum objave: 21.10.2019.

PONIŠTENJE – Proširenje i adaptacija prostorije u GPC-u

Datum objave: 21.10.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 5 – ČAVKUNOVIĆ BP doo Bihać

Datum objave: 21.10.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 6 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 21.10.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 7 – ČAVKUNOVIĆ Bihać

Datum objave: 21.10.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 8 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 21.10.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 1 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 21.10.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 2 – PETROL – P doo Bihać

Datum objave: 21.10.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 3 – ČAVKUNOVIĆ Bihać

Datum objave: 21.10.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ČAVKUNOVIĆ Bihać

Datum objave: 21.10.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – PRIMAPROM d.o.o. Banja Luka

Datum objave: 11.10.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ALFA THERM doo Mostar_files

Datum objave: 08.10.2019.

Nabavka usluge – Održavanja motornih vozila

Datum objave: 04.10.2019.
Važi do: 04.11.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – NAB doo Kakanj

Datum objave: 04.10.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – COSPEX doo Zenica

Datum objave: 04.10.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – PRIMAPROM doo Banja Luka

Datum objave: 13.09.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – EXCLUSIVE doo Sarajevo

Datum objave: 13.09.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – KM TRADE doo Visoko

Datum objave: 11.09.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ČAVKUNOVIĆ BP doo Bihać

Datum objave: 11.09.2019.

PONIŠTENJE – Tekuće održavanje zgrada CP Tuzla

PONIŠTENJE – Tekuće održavanje vozila i mopeda

Datum objave: 10.09.2019.

IZVJEŠTAJ – Nabvka i isporuka peleta

Datum objave: 30.08.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – PIGNUS doo Sarajevo

Datum objave: 30.08.2019.

PONIŠTENJE – Nabavka vrećnih plastičnih zatvornica

Datum objave: 30.08.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ELKOMONT doo Sarajevo

Datum objave: 30.08.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – OPTIMA IT doo Mostar

Datum objave: 30.08.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – GTR doo Mostar

Datum objave: 08.08.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – AC QUATRO doo Sarajevo

Datum objave: 08.08.2019.

IZVJEŠTAJ – Ugovor o sukcivnom ustupanju usluga i radova tekućeg održavanja zgrada Centra pošta Tuzla

Datum objave: 05.08.2019.

IZVJEŠTAJ – Nabavka i isporuka uglja za zagrijavanje objekata pošta Centra pošta Tuzla

Datum objave: 05.08.2019.

IZVJEŠTAJ – Usluga tekućeg održavanja zgrada CP Tuzla

Datum objave: 05.08.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – BH SIGURNOST doo Tuzla

Datum objave: 30.07.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – DEFTER doo Sarajevo

Datum objave: 30.07.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – KARE doo Sarajevo

Datum objave: 25.07.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Air Serbia ad Beograd

Datum objave: 25.07.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Drvosječa doo Sarajevo

Datum objave: 22.07.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Hifa petrol doo Sarajevo

Datum objave: 22.07.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Comtrade System integration doo Sarajevo

Datum objave: 22.07.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – MOBNET Tuzla

Datum objave: 10.07.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – GREGO GTP doo Kalesija

Datum objave: 08.07.2019.

Nabavka tečnih goriva i dvotaktol ulja za motorna vozila i motocikle

Datum objave: 02.07.2019.

Odluka o poništenju – Vrećne plastične zatvornice

Datum objave: 26.06.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – HYDRA d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 21.06.2019.

Odluka o poništenju – Prijevoz poštanskih zaključaka

Datum objave: 19.06.2019.

Odluka o poništenju – Nabavka autodijelova

Datum objave: 17.06.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – PRINTEX d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 17.06.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – SWORD SECURITY doo Sarajevo

Datum objave: 31.05.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – SP MOTOR REMONT Brčko

Datum objave: 31.05.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 1 -HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 29.05.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 2 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 29.05.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Comtrade distribution d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 28.05.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOTRIĆ CONTROL doo Mostar

Datum objave: 28.05.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – NEIMAR doo Sarajevo

Datum objave: 28.05.2019.

PONIŠTENJE – Usluga tekućeg održavanja zgrada

Datum objave: 28.05.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – TRANZIT ELEKTRO doo Zenica

Datum objave: 24.05.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 20.05.2019.

PONIŠTENJE – Nabavka materijala za čišćenje

Datum objave: 13.05.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ĐULI COMMERCE doo Bihać

Datum objave: 13.05.2019.

PONIŠTENJE – Izvođenje zanatsko-građevinskih radova

Datum objave: 13.05.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 30.04.2019.

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača – SWORD SECURITY doo Sarajevo

Datum objave: 26.04.2019.

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača – COSPEX doo Zenica

Datum objave: 26.04.2019.

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača – EURO DAM-JAS doo Lukavac

Datum objave: 26.04.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 22.04.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – R&S doo Sarajevo

Datum objave: 19.04.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 1 – BIROTEHNIK KOMERC doo Sarajevo

Datum objave: 19.04.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – BIROTEHNIK KOMERC doo Sarajevo

Datum objave: 19.04.2019.

PONIŠTENJE – Održavanje mopeda

Datum objave: 15.04.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijegb ponuđača – ĐULI COMMERCE doo Bihać

Datum objave: 15.04.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijegb ponuđača – SAMSIC doo Sarajevo

Datum objave: 15.04.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijegb ponuđača – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 15.04.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijegb ponuđača – VATROSISTEMI doo Sarajevo

Datum objave: 15.04.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijegb ponuđača – LOT 5 – INTER-COM doo Zenica

Datum objave: 15.04.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijegb ponuđača – Mira-Mar doo Foča

Datum objave: 15.04.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijegb ponuđača – GREEN OIL doo Sarajevo

Datum objave: 15.04.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijegb ponuđača – lot 3 – INTER-COM doo Zenica

Datum objave: 15.04.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijegb ponuđača – DEFTER doo Sarajevo

Datum objave: 15.04.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijegb ponuđača – NEXTVISION doo Sarajevo

Datum objave: 15.04.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijegb ponuđača – OPTIMA IT Mostar

Datum objave: 15.04.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Time Code Sarajevo

Datum objave: 09.04.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Servis rashladne opreme Sarajevo

Datum objave: 29.03.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – AUTO AKI Travnik

Datum objave: 29.03.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – COMTRADE DISTIBUTION Sarajevo

Datum objave: 29.03.2019.

PONIŠTENJE – Nabavka usluga Agencije za zaštitu – čuvarski poslovi

Datum objave: 26.03.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – COMTRADE SYSTEM INTEGRATION Sarajevo

Datum objave: 20.03.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – PENNY PLUS Sarajevo

Datum objave: 20.03.2019.

PONIŠTENJE – Nabavka materijala za čišćenje

Datum objave: 19.03.2019.

DODJELA UGOVORA – Nabavka tonera, ketridža, filmova i ribona za printere i štampače

Datum objave: 12.03.2019.

PONIŠTENJE – Usluge agencije za zaštitu

Datum objave: 11.03.2019.

ODLUKA o izboru najpovljnijeg ponuđača – GLOB TRADE Ljubuški

Datum objave: 11.03.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – DEFTER doo Sarajevo

Datum objave: 28.02.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – KM TRADE Visoko

Datum objave: 28.02.2019.

PONIŠTENJE – usluga održavanja i servisiranja printera OCE VarioStream 7450c

Datum objave: 22.02.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – TIME CODE Sarajevo

Datum objave: 21.02.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – NEXT VISION Sarajevo

Datum objave: 21.02.2019.

PONIŠTENJE – Nabvka dvostupne dizalice

Datum objave: 12.02.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – NAHONAL GAS Breza

Datum objave: 12.02.2019.

PONIŠTENJE – usluga produženja garancije za HPE opremu

Datum objave: 12.02.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 5 – ČAVKUNOVIĆ

Datum objave: 07.02.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 1 – ČAVKUNOVIĆ

Datum objave: 07.02.2019.

PONIŠTENJE – Održavanje printera

Datum objave: 07.02.2019.

PONIŠTENJE – Produženje garancije za HPE opremu

Datum objave: 07.02.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – PRINTEX SARAJEVO

Datum objave: 07.02.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 4 – ČAVKUNOVIĆ

Datum objave: 07.02.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljknijeg ponuđača – Lot 3 – ČAVKUNOVIĆ

Datum objave: 07.02.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljknijeg ponuđača – lOT 2 – PETROL-P Bihać

Datum objave: 07.02.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljknijeg ponuđača – Lot 7 – ČAVKUNOVIĆ

Datum objave: 07.02.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljknijeg ponuđača – Lot 8 – HIFA petrol

Datum objave: 07.02.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljknijeg ponuđača – Energopetrol

Datum objave: 07.02.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – EXCLUSIVE Sarajevo

Datum objave: 07.02.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – TIME CODE

Datum objave: 07.02.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 2 – UMA MULLER GROUP Sarajevo

Datum objave: 28.01.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – COMMERCE INGENERING Mostar

Datum objave: 28.01.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – NIVELING Sarajevo

Datum objave: 28.01.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnjijeg ponuđača – LOT 6 – ZEDINA Doboj

Datum objave: 15.01.2019.

PONIŠTENJE – Nabavka tečnih goriva

Datum objave: 15.01.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnjijeg ponuđača – TURKISH AIRLINES

Datum objave: 15.01.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnjijeg ponuđača – POLO Kalesija

Datum objave: 15.01.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnjijeg ponuđača – LOT 5 – NM NUKI Teočak

Datum objave: 15.01.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnjijeg ponuđača – LOT 8 – ZEDINA Doboj

Datum objave: 15.01.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnjijeg ponuđača – OPTIMA IT Mostar

Datum objave: 15.01.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnjijeg ponuđača – LOT 1 – SARAJEVO OSIGURANJE

Datum objave: 15.01.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnjijeg ponuđača – LOT 2 – SARAJEVO OSIGURANJE

Datum objave: 15.01.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnjijeg ponuđača – LOT 1 – KARAMUJIĆ Gornji Rahić

Datum objave: 15.01.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnjijeg ponuđača – LOT 3 – TEHNOPETROL Tuzla

Datum objave: 15.01.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnjijeg ponuđača – COMTRADE Sarajevo

Datum objave: 15.01.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – MOTOR-REMONT Brčko

Datum objave: 07.01.2019.

PONIŠTENJE -Nabavka mašina za vezivanje svežnjeva

Datum objave: 03.01.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 3 – CROBOX Sarajevo

Datum objave: 03.01.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 2 – CROBOX Sarajevo

Datum objave: 03.01.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 1 – Ekoprint Banja Luka

Datum objave: 03.01.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijg ponuđača – CROBOX doo Sarajevo

Datum objave: 24.12.2018.

PONIŠTENJE – Nabavka tonera

Datum objave: 17.12.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – INFOKOMERC doo Bihać

Datum objave: 17.12.2018.

PONIŠTENJE – Održavanje printera

Datum objave: 17.12.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – GANGES doo Doboj

Datum objave: 05.12.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LYNGSOE SYSTEMS Denmark

Datum objave: 05.12.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – CENTRAL OSIGURANJE dd Sarajevo

Datum objave: 05.12.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ELEKTROPRIVREDA dd Sarajevo

Datum objave: 05.12.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Međunarodni aerodrom Sarajevo

Datum objave: 05.12.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – CROBOX doo Sarajevo

Datum objave: 05.12.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Ze-Do kantona

Datum objave: 30.11.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Advokat Armin Zulkić

Datum objave: 27.11.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – HIFA-PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 15.11.2018.

PONIŠTENJE – LOT5 – Nabavka kancelarijskog inventara

Datum objave: 14.11.2018.

PONIŠTENJE – LOT6 – Nabavka kancelarijskog inventara

Datum objave: 14.11.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 2 – R&S doo Sarajevo

Datum objave: 14.11.2018.

PONIŠTENJE – LOT3 – Nabavka kancelarijskog inventara

Datum objave: 14.11.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – GD DEKOR MB d.o.o. Tuzla

Datum objave: 14.11.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT IV – INTER-COM doo Zenica

Datum objave: 14.11.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ČAVKUNOVIĆ TRADE doo Bihać

Datum objave: 14.11.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – DEFTER doo Sarajevo

Datum objave: 14.11.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – INTER-COM doo Zenica

Datum objave: 14.11.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – COSPEX d.o.o. Zenica

Datum objave: 13.11.2018.

PONIŠTENJE – NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA MOPEDE

Datum objave: 08.11.2018.

PONIŠTENJE – Servisiranje rashladnih uređaja

Datum objave: 08.11.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – SARAJEVO OSIGURANJE

Datum objave: 24.10.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – REVIK doo Sarajevo

Datum objave: 18.10.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – VATROSISTEMI doo Sarajevo

Datum objave: 18.10.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – KA-2 d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 18.10.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ŽELJO doo Konjic

Datum objave: 18.10.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – BH SIGURNOST doo Tuzla

Datum objave: 10.10.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – BOSNA INŽENJERING doo Sarajevo

Datum objave: 09.10.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – AVAZ roto press doo Sarajevo

Datum objave: 01.10.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – OSLOBOĐENJE servisi doo Sarajevo

Datum objave: 01.10.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ALFA THERM doo Mostar

Datum objave: 01.10.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – KAMER COMMERCE doo Sarajevo LOT1

Datum objave: 28.09.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – KAMER COMMERCE doo Sarajevo – LOT2

Datum objave: 28.09.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – AC QUATTRO doo Sarajevo

Datum objave: 28.09.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – AVAZ roto press doo Sarajevo

Datum objave: 28.09.2018.

Obavjestenje o dodjeli ugovora – Nabavka i isporuka čvrstih goriva

Datum objave: 25.09.2018.

PONIŠTENJE – Nabavka materijala za održavanje uredskih prostorija

Datum objave: 24.09.2018.

PONIŠTENJE – Usluge iz oblasti zaštite od požara

Datum objave: 24.09.2018.

PONIŠTENJE – Servisiranje rashladnih uređaja

Datum objave: 24.09.2018.

PONIŠTENJE DIJELA OGLASA ZA POPUNU RADNIH MJESTA

Datum objave: 14.09.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – CROBOX

Datum objave: 13.09.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT3 – PORSCHE BH

Datum objave: 06.09.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – NEXT VISION doo Sarajevo

Datum objave: 06.09.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT1 – EDNIL

Datum objave: 06.09.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT2 – KAM i BUS

Datum objave: 06.09.2018.

DODJELA UGOVORA – Nabavka tečnih goriva

Datum objave: 05.09.2018.

DODJELA UGOVORA – Nabavka sredstava za vanjski transport

Datum objave: 05.09.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – BH SIGURNOST doo Tuzla

Datum objave: 03.09.2018.

PONIŠTENJE – nabavka materijala za održavanje objekta

Datum objave: 03.09.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – VIZIJA SPORT doo Slovenija

Datum objave: 03.09.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ELKOMONT doo Sarajevo

Datum objave: 27.08.2018.

PONIŠTENJE – Nabavka i instalacija svijetlećih tabli

Datum objave: 27.08.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Svjetlost BH Print doo Sarajevo

Datum objave: 20.08.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – BUNJO doo Sarajevo

Datum objave: 20.08.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – HERCEGOVINA PROMET doo Mostar

Datum objave: 02.08.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – EURO STIL doo Doboj

Datum objave: 02.08.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – GREGO-GTP doo Kalesija

Datum objave: 02.08.2018.

PONIŠTENJE – Nabavka ljetne službene odjeće i obuće

Datum objave: 01.08.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – COMMERCE ENGINEERING doo Mostar

Datum objave: 30.07.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – WESTAL doo Bihać

Datum objave: 25.07.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – GD DEKOR MB doo Tuzla

Datum objave: 25.07.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – KUW-ing doo Kalesija

Datum objave: 18.07.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – IDS Zdrava sredina doo Sarajevo

Datum objave: 13.07.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – UMA MULLER GROUP doo Sarajevo

Datum objave: 13.07.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – OPTIM IT doo Mostar

Datum objave: 13.07.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – AC Beganović LOT 1- Zenica

Datum objave: 13.07.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – AC Beganović Zenica

Datum objave: 13.07.2018.

PONIŠTENJE – Nabavka robe za servisiranje šalterskih sredstava

Datum objave: 13.07.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – SALON BANKARSKE OPREME

Datum objave: 10.07.2018.

PONIŠTENJE – Nabavka ljetne službene odjeće i obuće

Datum objave: 09.07.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ASA Banka d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 28.06.2018.

Odluka o poništenju postupka nabavke – Ljetne službene odjeće i obuće LOT1

Datum objave: 20.06.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – GRANULO-RE d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 20.06.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – DIGITAL LINE doo Sarajevo

Datum objave: 04.06.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – TERMOVENT doo Živinice

Datum objave: 04.06.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – NEIMAR doo Sarajevo

Datum objave: 04.06.2018.

PONIŠTENJE – Adaptacija šalter sale

Datum objave: 30.05.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – OIL-AC doo Mostar

Datum objave: 29.05.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT2-ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 29.05.2018.

PONIŠTENJE – LOT IV – Nabavka tečnih goriva

Datum objave: 29.05.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Čavkunović BP doo Bihać

Datum objave: 29.05.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – BH SIGURNOST doo Tuzla

Datum objave: 29.05.2018.

Poništenje dijela oglasa za popunu radnog mjesta

Datum objave: 23.05.2018.
Važi do: 04.06.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – MOTOR REMONT Brčko

Datum objave: 22.05.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – PRIMAPROM doo Banja Luka

Datum objave: 17.05.2018.

Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača PRIMAPROM d.o.o.

Datum objave: 27.04.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – PRIMAPROM d.o.o. Banja Luka

Datum objave: 23.04.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – R&S doo Sarajevo

Datum objave: 18.04.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – EKO GRADNJA doo Sarajevo

Datum objave: 18.04.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – PRINTEX doo Sarajevo

Datum objave: 09.04.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljknijeg ponuđača – Middle point doo Sarajevo

Datum objave: 06.04.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – AUTO AKI doo Travnik (1)

Datum objave: 04.04.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – UNITRADE doo Ljubuški

Datum objave: 22.03.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ALBERA doo Sarajevo

Datum objave: 22.03.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – SVJETLOST BH-PRINT doo Sarajevo

Datum objave: 22.03.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – TELEGROUP Banja Luka

Datum objave: 22.03.2018.

PONIŠTENJE – Nabavka rutera, SQL licenci i proširenje datastorage

Datum objave: 22.03.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – COMMERCE ENGINEERING doo Mostar

Datum objave: 22.03.2018.

Izvještaj o provedenom postupku nabavke – Ugovor o sukcesivnoj isporuci roba za tekuće održavanje zgrada

Datum objave: 14.03.2018.

PONIŠTENJE – Servisiranje vozila

Datum objave: 09.03.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – BUNJO doo Sarajevo

Datum objave: 09.03.2018.

PONIŠTENJE – Ugradnja automatskih vrata

Datum objave: 16.02.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnjijeg ponuđača – SVJETLOST-BH PRINT doo Sarajevo

Datum objave: 11.01.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnjijeg ponuđača – LOT3 – CROBOX doo sarajevo

Datum objave: 11.01.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnjijeg ponuđača – LOT2 – CROBOX doo sarajevo

Datum objave: 11.01.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnjijeg ponuđača – LOT1 – CROBOX doo sarajevo

Datum objave: 11.01.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnjijeg ponuđača – CROBOX doo Sarajevo

Datum objave: 11.01.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – MOBNET doo Tuzla

Datum objave: 29.12.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – SVJETLOST BH PRINT doo Sarajevo

Datum objave: 29.12.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – R&S doo Sarajevo

Datum objave: 29.12.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Grdnja Final doo Bužim

Datum objave: 29.12.2017.

ODLUKA – Izgradnja krovne konstrukcije

Datum objave: 29.12.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača (LOT 1) – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 29.12.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača (LOT 2) – Ecoval doo Travnik

Datum objave: 29.12.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – EUROHERC OSIGURANJE

Datum objave: 20.12.2017.

PONIŠTENJE – Nabavka materijala za tekuće održavanje

Datum objave: 20.12.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – JP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO

Datum objave: 20.12.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – UNILAB doo Sarajevo

Datum objave: 13.12.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – KA-2 doo Sarajevo

Datum objave: 13.12.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – EUROGRAFIKA doo Zvornik

Datum objave: 13.12.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – VIZIJA doo Visoko

Datum objave: 13.12.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Advokat Armin Zulkić

Datum objave: 12.12.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – AC QUATRO doo Sarajevo

Datum objave: 27.11.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnjijeg ponuđača – LOT2 – UNILAB doo Sarajevo

Datum objave: 20.11.2017.

Odluka o poništenju – Rekonstrukcija i adaptacija prostorije za posebnu namjenu

Datum objave: 17.11.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – J.U. Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Ze-do kantona

Datum objave: 15.11.2017.

PONIŠTENJE – Nabavka goriva (LOT 8)

Datum objave: 07.11.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – PETROL BH

Datum objave: 07.11.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ORKA doo Sarajevo

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 07.11.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 07.11.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ALMY doo Zenica

Datum objave: 07.11.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Turkish airlines INC

Datum objave: 07.11.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – HIFA PETROL doo Sarajevo (LOT1)

Datum objave: 07.11.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – HIFA doo Tešanj (LOT 8)

Datum objave: 07.11.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ENERGOPETROL dd Sarajevo (LOT 7)

Datum objave: 07.11.2017.

Obavještenje o dodjeli ugovora – Nabavka ekstra lahkog lož ulja

Datum objave: 07.11.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – COMMERCE ENGINEERING doo Mostar

Datum objave: 06.11.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – NEXT VISION doo Sarajevo

Datum objave: 06.11.2017.

PONIŠTENJE (Lot 2) – Nabavka informatičke opreme

Datum objave: 06.11.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – OPTIMA IT doo Mostar

Datum objave: 06.11.2017.

PONIŠTENJE – Nabavka tečnih goriva

Datum objave: 06.11.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – MOTOR REMONT sp Brčko

Datum objave: 29.10.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – CROBOX doo Sarajevo

Datum objave: 27.10.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LYNGSOE SYSTEMS Denmark

Datum objave: 27.10.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ALFA THERM doo Mostar

Datum objave: 27.10.2017.

PONIŠTENJE – Usluga tekućeg održavanja motornih vozila

Datum objave: 27.10.2017.

PONIŠTENJE – Sanacija fasade

Datum objave: 27.10.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – TIME CODE doo Sarajevo

Datum objave: 27.10.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – NEXTVISION doo Sarajevo

Datum objave: 27.10.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ELEKTROPRIVREDA d.d. Sarajevo

Datum objave: 13.10.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača HDI – d.o.o Sarajevo

Datum objave: 12.10.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ENERGOPETROL d.d. Sarajevo

Datum objave: 12.10.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – GTR d.o.o. Mostar

Datum objave: 12.10.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ALMY d.o.o. Zenica

Datum objave: 12.10.2017.

Odluka o poništenju postupka nabavke ogrijevnog peleta CP Zenica

Datum objave: 12.10.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – SARAJEVO OSIGURANJE

Datum objave: 27.09.2017.

ODLUKA o usvajanju žalbe HIFA PETROL

Datum objave: 25.09.2017.

Ugovor o nabavci tečnih goriva za motorna vozila i mopede

Datum objave: 20.09.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – GREEN OIL doo Sarajevo

Datum objave: 13.09.2017.

PONIŠTENJE – Nabavka peleta

Datum objave: 31.08.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – HERCEGOVINA PROMET doo Mostar

Datum objave: 25.08.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – EURO STIL doo Doboj

Datum objave: 25.08.2017.

PONIŠTENJE – Zamjena bravariije

Datum objave: 21.08.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ČAVKUNIĆ BP dooo Bihać

Datum objave: 21.08.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – K-NEL doo I. Sarajevo

Datum objave: 10.08.2017.

ODLUKA – Nabavka čvrstih goriva

Datum objave: 04.08.2017.

IZVJEŠTAJ – Nabavka i isporuka čvrstih goriva

Datum objave: 04.08.2017.

IZVJEŠTAJ – Usluge tekućeg održavanja zgrada

Datum objave: 04.08.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – INTER-COM doo Zenica

Datum objave: 31.07.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – KA-2 doo Sarajevo

Datum objave: 31.07.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Energopetrol doo Sarajevo

Datum objave: 19.07.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Energopetrol dd Sarajevo – LOT5

Datum objave: 19.07.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – UNILAB doo Sarajevo – LOT2

Datum objave: 19.07.2017.

PONIŠTENJE – Sistem video nadzora

Datum objave: 19.07.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sudo – Luka doo Velika Kladuša LOT2

Datum objave: 19.07.2017.

ODLUKA – Sanacija dijela ulaznog stepeništa i platoa na objektu CP Sarajevo

Datum objave: 06.07.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT1 – DANIAL S doo Tešanj

Datum objave: 06.07.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT2 – DERMAL R doo Kotor Varoš

Datum objave: 06.07.2017.

Odluka o poništenju postupka nabavke čvrstih goriva LOT1

Datum objave: 30.06.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – GREGO GTP d.o.o. Kalesija

Datum objave: 30.06.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT2 – SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 28.06.2017.

Odluka o poništenju postupka nabavke izvođenja radova na adaptaciji, enterijeru i opremanju poštanske jedinice

Datum objave: 22.06.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT4 – SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 22.06.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT3 – SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 22.06.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT1 – SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 22.06.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT2 – BH SIGURNOST d.o.o. Tuzla

Datum objave: 22.06.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ŽELJO d.o.o. Konjic

Datum objave: 22.06.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 22.06.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT5 – SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 22.06.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – BIROFORM DNS d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 20.06.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – AUTOCENTAR BEGANOVIĆ d.o.o. Zenica

Datum objave: 14.06.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOTRIČ CONTROL d.o.o. Mostar

Datum objave: 14.06.2017.

Odluka o poništenju postupka nabavke plastičnih vrećnih zatvornica

Datum objave: 14.06.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 14.06.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – TERMOVENT d.o.o Živinice

Datum objave: 14.06.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – RTV BiH Sarajevo

Datum objave: 31.05.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – VATROSISTEMI doo Sarajevo

Datum objave: 31.05.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – BIROFORM DNS doo Sarajevo

Datum objave: 31.05.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Oslobođenje servisi doo Sarajevo

Datum objave: 24.05.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – BH TELECOM dd Sarajevo

Datum objave: 24.05.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – COMTRADE DISTRIBUTION D.O.O. SARAJEVO

Datum objave: 17.05.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ĐULI COMMERCE D.O.O. BIHAĆ

Datum objave: 17.05.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Croatia airlines doo Zagreb

Datum objave: 17.05.2017.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora- JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo

Datum objave: 16.01.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Tom-Cat doo Tuzla

Datum objave: 15.01.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo

Datum objave: 14.01.2020.

Obrazac za pracenje ugovora – ČAVKUNOVIĆ TRADE d.o.o Bihać

Datum objave: 14.01.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – ZAVOD ZA ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU d.o.o. SARAJEVO

Datum objave: 14.01.2020.

Obrazac pracenja realizacije ugovora – AUTO BEVANDA d.o.o. Mostar

Datum objave: 30.12.2019.

Osnovni elementi ugovora – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 30.12.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – JP MEĐUNARODNI AERODROM d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 24.12.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – ORKA d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 24.12.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – LOT7 – INTER-Com d.o.o. Zenica

Datum objave: 23.12.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – LOT8 – INTER-Com d.o.o. Zenica

Datum objave: 23.12.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – LOT4 – INTER-Com d.o.o. Zenica

Datum objave: 23.12.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – LOT2 – R&S doo Sarajevo

Datum objave: 23.12.2019.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA sa ponuđačem HKDU NAPREDAK

Datum objave: 19.12.2019.

Obrazac za realizaciju ugovora – HIFA PETROL d.o.o Sarajevo

Datum objave: 17.12.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – R&S doo Sarajevo

Datum objave: 02.12.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – NEXTVISION doo Sarajevo

Datum objave: 29.11.2019.

Obrazac pracenja realizacije ugovora sa osnovnim elementima ugovora – ALFA THERM doo Mostar

Datum objave: 29.11.2019.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – Porsche Interauto d.o.o.

Datum objave: 20.11.2019.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – Bunjo d.o.o.

Datum objave: 20.11.2019.

Izvještaj o provedenom postupku JN- Nabavka tečnih goriva

Datum objave: 18.11.2019.

Osnovni elementi ugovora- IMEL d.o.o.

Datum objave: 18.11.2019.

Obrazac praćenja realizacije Ugovora – MIBO KOMUNIKACIJE doo SARAJEVO

Datum objave: 14.11.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Federalna televizija doo Sarajevo

Datum objave: 01.11.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Advokat Hakija Kurtović Sarajevo

Datum objave: 01.11.2019.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – COSMOS COMERCE doo Tuzla

Datum objave: 28.10.2019.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – GREGO GTP doo Kalesija

Datum objave: 28.10.2019.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – DRVOSJEČA doo Sarajevo

Datum objave: 28.10.2019.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – SP MOTOR REMONT Brčko

Datum objave: 28.10.2019.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – TERMOVE NT – Živinice

Datum objave: 28.10.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – SALON BANKARSKE OPREME doo Sarajevo

Datum objave: 24.10.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – KARAMUJIĆ doo Gornji Rahić

Datum objave: 24.10.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – POLO doo Kalesija

Datum objave: 24.10.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – TEHNOPETROL doo Tuzla

Datum objave: 24.10.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – NM NUKI doo Teočak

Datum objave: 24.10.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – ZEDINA doo Doboj

Datum objave: 24.10.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – LOT 8 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 24.10.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – LOT 5 – FIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 24.10.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – LOT 2 – FIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 24.10.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – FIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 24.10.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – COSPEX doo Zenica

Datum objave: 23.10.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – EURO DAM-JAS doo Lukavac

Datum objave: 18.10.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Tom-cat doo Tuzla

Datum objave: 18.10.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – EXCLUSIVE doo Zenica

Datum objave: 17.10.2019.

Praćenje ugovora – AVA Star doo Kakanj

Datum objave: 15.10.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – Čavkunović BP doo Bihać

Datum objave: 10.10.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Ava star doo Kakanj

Datum objave: 08.10.2019.

Obrazac praćenja realizacije Ugovora – KM TRADE d.o.o Visoko

Datum objave: 25.09.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – ELKOMONT d.o.o Sarajevo

Datum objave: 20.09.2019.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 13.09.2019.

Obrauzac sa osnovnim elementima ugovora – E+E+E ENERGY d.o.o Sarajevo

Datum objave: 05.09.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Air Serbia a.d. Beograd

Datum objave: 03.09.2019.

Osnovni elementi ugovora – R&S d.o.o Sarajevo

Datum objave: 03.09.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – AC QUATTRO doo Sarajevo

Datum objave: 27.08.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – COMTRADE SYSTEM INTEGRATION doo Sarajevo

Datum objave: 21.08.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – OPTIMA IT MOSTAR doo Sarajevo

Datum objave: 21.08.2019.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – SP MOTOR REMONT Brčko

Datum objave: 19.08.2019.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – LOT 7 – HIFA Petrol doo Sarajevo

Datum objave: 19.08.2019.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – HIFA Petrol doo Sarajevo

Datum objave: 19.08.2019.

Osnovni elementi ugovora – DIGITAL LINE doo Sarajevo

Datum objave: 16.08.2019.

Osnovni elementi ugovora – Oslobođenje servisi doo Sarajevo

Datum objave: 16.08.2019.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – KARE doo Sarajevo

Datum objave: 14.08.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – BH SIGURNOST d.o.o. Tuzla

Datum objave: 09.08.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Tom Cat doo tuzla

Datum objave: 30.07.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – NEIMAR doo Sarajevo

Datum objave: 24.07.2019.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – Lot 11 – Hifa petrol doo Sarajevo

Datum objave: 19.07.2019.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – Lot 10 – Junuzović KOPEX dooLukavac

Datum objave: 19.07.2019.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – Lot 9 – Energopetrol doo Sarajevo

Datum objave: 19.07.2019.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – Lot 8 – Energopetrol dd Sarajevo

Datum objave: 19.07.2019.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – Lot 7 – Hifa petrol doo Sarajevo

Datum objave: 19.07.2019.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – Lot 6 – Hifa doo Tešanj

Datum objave: 19.07.2019.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – Lot 2 – Hifa petrol doo Sarajevo

Datum objave: 19.07.2019.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – Hifa petrol doo Sarajevo

Datum objave: 19.07.2019.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – HYDRA doo Sarajevo

Datum objave: 19.07.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – PRINTEX doo Sarajevo

Datum objave: 18.07.2019.

OBARAZAC sa osnovnim elementima ugovor – KARAMUJIĆ Brčko

Datum objave: 17.07.2019.

OBARAZAC sa osnovnim elementima ugovor – POLO kalesija

Datum objave: 17.07.2019.

OBARAZAC sa osnovnim elementima ugovor – TEHNOPETROL Tuzla

Datum objave: 17.07.2019.

OBARAZCA sa osnovnim elementima ugovor – NM NUKI Teočak

Datum objave: 17.07.2019.

OBARAZCA sa osnovnim elementima ugovora – ZEDINA Doboj

Datum objave: 17.07.2019.

OBRAZAC sa osnovnik elementima ugovora – COSMOS COMMERCE Tuzla

Datum objave: 16.07.2019.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – LOTRIĆ CONTROL d.o.o. Mostar

Datum objave: 12.07.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – GREEN OIL d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 26.06.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – HIFA d.o.o. Tešanj LOT2

Datum objave: 21.06.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – HIFA d.o.o. Tešanj LOT1

Datum objave: 21.06.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – HIFA d.o.o. Tešanj

Datum objave: 17.06.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – SAMSIC d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 12.06.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – ĐULI COMMERCE d.o.o. Bihać

Datum objave: 10.06.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – MIRA-MAR d.o.o. Foča, K.Mat. LOT6

Datum objave: 07.06.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – INTERCOM d.o.o. Zenica, K.Mat. LOT5

Datum objave: 07.06.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – INTERCOM d.o.o. Zenica, K.Mat. LOT3

Datum objave: 07.06.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – EURO DAM-JAS doo Lukavac

Datum objave: 28.05.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – COSPEX d.o.o. Zenica

Datum objave: 28.05.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – HIFA d.o.o. Tešanj

Datum objave: 20.05.2019.

Obrazac praćenja realizacije Ugovora – KM TRADE d.o.o Visoko

Datum objave: 20.05.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Tom-Cat doo Tuzla

Datum objave: 10.05.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – OPTIMA d.o.o. Mostar

Datum objave: 10.05.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Time Code d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 08.05.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima ugovora – Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 08.05.2019.

osn. elementi ugovora – HAYAT

Datum objave: 08.05.2019.

Obrazac praćenja realizacije Ugovora – OPTIMA IT doo Mostar

Datum objave: 06.05.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – COSMOS COMMERCE doo Tuzla

Datum objave: 26.04.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – ZEDINA doo Doboj

Datum objave: 25.04.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – TEHNOPETROL doo Tuzla

Datum objave: 25.04.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – KARAMUJIĆ doo G. Rahić

Datum objave: 25.04.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – NM NUKI doo teočak

Datum objave: 25.04.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – POLO doo Kalesija

Datum objave: 25.04.2019.

OBARAZAC sa osnovnim elementima ugovora – Lot 11 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 25.04.2019.

OBARAZAC sa osnovnim elementima ugovora – Lot 9 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 25.04.2019.

OBARAZAC sa osnovnim elementima ugovora – Lot 7 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 25.04.2019.

OBARAZAC sa osnovnim elementima ugovora – Lot 5 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 25.04.2019.

OBARAZAC sa osnovnim elementima ugovora – Lot 10 – JUNUZOVIĆ KOPEX Lukavac

Datum objave: 25.04.2019.

OBARAZAC sa osnovnim elementima ugovora – Lot 8 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 25.04.2019.

OBARAZAC sa osnovnim elementima ugovora – Lot 6 – HIFA Tešanj

Datum objave: 25.04.2019.

OBARAZAC sa osnovnim elementima ugovora – Lot 2 – HIFA PETROL Sarajevo

Datum objave: 25.04.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – PENNY PLUS Sarajevo

Datum objave: 24.04.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – SERVIS RASHLADNE OPREME Sarajevo

Datum objave: 24.04.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – MOBNET doo Tuzla

Datum objave: 23.04.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – COSMOS COMMERCE doo Tuzla

Datum objave: 23.04.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora -INTER COM doo Zenica

Datum objave: 23.04.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – NEXTVISION doo Sarajevo

Datum objave: 23.04.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – COMTRADE SYSTEM INTEGRATION doo Sarajevo

Datum objave: 17.04.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – AUTO AKI doo Travnik

Datum objave: 16.04.2019.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Nabavka tečnih goriva

Datum objave: 15.04.2019.

Obrazac za praćenje ugovora Motor remont Brčko

Datum objave: 01.04.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – TIME CODE d.o.o Sarajevo

Datum objave: 18.03.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – NEXTVISION doo Sarajevo

Datum objave: 13.03.2019.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora -Turkish Airlines

Datum objave: 08.03.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – GREGO GTP Kalesija

Datum objave: 06.03.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – EUROSTIL Doboj

Datum objave: 06.03.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – EXCLUSIVE Zenica

Datum objave: 06.03.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – LOT1- COMMERCE ENGENEERING doo Mostar

Datum objave: 05.03.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Lot 2 – UMA MULLER GROUP doo Sarajevo

Datum objave: 05.03.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – PRINTEX Sarajevo

Datum objave: 05.03.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – COMTRADE DISTRBUTION Sarajevo

Datum objave: 26.02.2019.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – TIME CODE Sarajevo

Datum objave: 26.02.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – NIVELING Sarajevo

Datum objave: 18.02.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Tom-Cat doo Tuzla

Datum objave: 13.02.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Sarajevo osiguranje

Datum objave: 08.02.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Tom-Cat Tuzla

Datum objave: 08.02.2019.

Obrazac za praćenje ugovora – INFOKOMERC Bihać

Datum objave: 08.02.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – CROBOX

Datum objave: 05.02.2019.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – LOT 3 – CROBOX

Datum objave: 31.01.2019.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – OPTIMA IT Mostar

Datum objave: 28.01.2019.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – INTER-COM Zenica

Datum objave: 23.01.2019.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – MOBNET Tuzla

Datum objave: 23.01.2019.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – COSMOS-COMMERCE Tuzla

Datum objave: 23.01.2019.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – Lot 11 – HIFA PETROL – Gradačac

Datum objave: 22.01.2019.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – Lot 10 – JUNUZOVIĆ-KOPEX – Gračanica

Datum objave: 22.01.2019.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – Lot 9 ENERGOPETROL – Banovići

Datum objave: 22.01.2019.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – Lot 8 – ENERGOPETROL – Kladanj

Datum objave: 22.01.2019.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – Lot 7 HIFA PETROL – Tuzla2

Datum objave: 22.01.2019.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – Lot 7 HIFA PETROL – Tuzla

Datum objave: 22.01.2019.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – Lot 9 HIFA PETROL – Srebrenik

Datum objave: 22.01.2019.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – Lot 5 HIFA PETROL – Lukavac

Datum objave: 22.01.2019.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – Lot 2 – HIFA PETROL

Datum objave: 22.01.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – CENTRAL OSIGURANJE Sarajevo

Datum objave: 21.01.2019.

Osnovni elementi ugovora – Čavkunić trade

Datum objave: 18.01.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Advokat– Hakija Kurtović Sarajevo

Datum objave: 11.01.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Lyngsoe Systems Denmark

Datum objave: 11.01.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – JP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO

Datum objave: 10.01.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Advokat Armin Zulkić Sarajevo

Datum objave: 08.01.2019.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – DEFTER DOO SARAJEVO

Datum objave: 07.01.2019.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – GANGES Doboj

Datum objave: 07.01.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – BLICDRUK Sarajevo

Datum objave: 03.01.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – JP ELEKTROPRIVREDA dd Sarajevo

Datum objave: 28.12.2018.

Osnovni elementi ugovora – AVA STAR d.o.o Kakanj

Datum objave: 27.12.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Tom-Cat doo Tuzla

Datum objave: 27.12.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Advokat– Armin Zulkić Sarajevo

Datum objave: 25.12.2018.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – INTER-COM DOO ZENICA

Datum objave: 20.12.2018.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – CROBOX

Datum objave: 20.12.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – KUW-ING d.o.o. Kalesija

Datum objave: 17.12.2018.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 05.12.2018.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – HIFA PETROL

Datum objave: 04.12.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora REVIK

Datum objave: 03.12.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – KUW-ING d.o.o. Kalesija

Datum objave: 14.11.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Tom-Cat doo Tuzla

Datum objave: 14.11.2018.

Osnovni elementi ugovora – Sarajevo Osiguranje d.d Sarajevo

Datum objave: 14.11.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – ALFA THERM d.o.o. Mostar

Datum objave: 12.11.2018.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – R&S d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 12.11.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – KAMER COMMERCE d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 09.11.2018.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – ATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 07.11.2018.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – KA2 d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 07.11.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Vizija sport d.o.o. Slovenija

Datum objave: 06.11.2018.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 24.10.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – INTER-COM doo Zenica

Datum objave: 23.10.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – MOBNET doo Tuzla

Datum objave: 23.10.2018.

UGOVOR o zakupu oglasnog prostora sa aneksom – AVAZ -ROTO PRESS

Datum objave: 23.10.2018.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – COSMOS COMMERCE doo Tuzla

Datum objave: 23.10.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – COSMOS COMMERCE doo Tuzla

Datum objave: 22.10.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Federalna televizija doo Sarajevo

Datum objave: 17.10.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – AC QUATTRO doo Sarajevo

Datum objave: 15.10.2018.

Osnovni elementi ugovora – Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo

Datum objave: 10.10.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – PORSCHE BH doo Sarajevo

Datum objave: 08.10.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Tom-Cat doo Tuzla

Datum objave: 04.10.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – LOT2 – HIFA petrol Sarajevo

Datum objave: 04.10.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – LOT5 – HIFA petrol Sarajevo

Datum objave: 04.10.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – LOT6 – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 04.10.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – LOT7 – HIFA PETROL

Datum objave: 04.10.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – LOT8 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 04.10.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – LOT9 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 04.10.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – LOT10 – KOPEX Junuzović

Datum objave: 04.10.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – LOT11 – Hifa petrol

Datum objave: 04.10.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – EURO STIL doo Doboj

Datum objave: 02.10.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – BH SIGURNOST d.o.o Tuzla

Datum objave: 27.09.2018.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – NEXTVIZION

Datum objave: 24.09.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – KAM i BUS doo Doboj jug

Datum objave: 19.09.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – IDS-ZDRAVA SREDINA doo Sarajevo

Datum objave: 19.09.2018.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – EDNIL doo Vogošća

Datum objave: 18.09.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – SVJETLOST BH PRINT doo SARAJEVO

Datum objave: 05.09.2018.

Obrazac pracenja realizacije ugovora sa osnovnim elementima ugovora – HERCEGOVINA-PROMET doo Mostar

Datum objave: 04.09.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – GD DEKOR MB d.o.o. Tuzla

Datum objave: 30.08.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – KUW-ING d.o.o. Kalesija

Datum objave: 20.08.2018.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – Tom-Cat doo Tuzla;

Datum objave: 16.08.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima ugovora – Lot 2 – Energopetrol dd Sarajevo

Datum objave: 16.08.2018.

Obrazac pracenja realizacije ugovora sa osnovnim elementima – Energopetrol dd Sarajevo

Datum objave: 16.08.2018.

Obrazac pracenja realizacije ugovora sa osnovnim elementima – OIL -AC doo Mostar

Datum objave: 16.08.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – COMMERCE ENGENEERING doo Mostar

Datum objave: 13.08.2018.

Obrazac praćenja realizacije Ugovora OPTIMA IT doo Mostar

Datum objave: 02.08.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Udruženje Teniski klub Sporting

Datum objave: 01.08.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – LOT 2 – HIFA petrol doo Sarajevo

Datum objave: 31.07.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – LOT5 – HIFA petrol doo Sarajevo

Datum objave: 31.07.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – LOT 6 – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 31.07.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – LOT7 – HIFA petrol doo Sarajevo

Datum objave: 31.07.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora LOT 8 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 31.07.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora LOT 9 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 31.07.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora LOT 10 – JUNUZOVIĆ KOPEX doo Lukavac

Datum objave: 31.07.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora LOT 11 – HIFA petrol doo Sarajevo

Datum objave: 31.07.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – R&S doo Sarajevo

Datum objave: 27.07.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Cosmos Commerce doo Tuzla

Datum objave: 26.07.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Termove NT doo Živinice

Datum objave: 26.07.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima – Energopetrol d.d. Sarajevo

Datum objave: 25.07.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – TERMOVE NT doo Živinice

Datum objave: 25.07.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Uma muller Group d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 25.07.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – MOBNET doo Tuzla

Datum objave: 25.07.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – INTER-COM doo Zenica

Datum objave: 25.07.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – SALON BANKARSKE OPREME doo Sarajevo

Datum objave: 24.07.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 23.07.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora- INTER- COM d.o.o. Zenica

Datum objave: 20.07.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – NEIMAR d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 19.07.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – PLANIKA FLEX doo SARAJEVO

Datum objave: 18.07.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – KARE doo Sarajevo

Datum objave: 13.07.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – UNILAB doo Sarajevo

Datum objave: 13.07.2018.

DODJELA UGOVORA – Nabavka usluge intervencije po dojavi alarma za 240 objekata

Datum objave: 13.07.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Tom-Cat Tuzla

Datum objave: 11.07.2018.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – SALON BANKARSKE OPREME doo Sarajevo

Datum objave: 10.07.2018.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora- MOBNET d.o.o. Tuzla

Datum objave: 28.06.2018.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – TERMOVENT d.o.o. Živinice

Datum objave: 28.06.2018.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – MOBNET d.o.o. Tuzla

Datum objave: 28.06.2018.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac LOT10

Datum objave: 28.06.2018.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo LOT11

Datum objave: 28.06.2018.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo LOT7

Datum objave: 28.06.2018.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo LOT5

Datum objave: 28.06.2018.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo LOT2

Datum objave: 28.06.2018.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – HIFA d.o.o. Tešanj LOT6

Datum objave: 28.06.2018.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – ENERGOPETROL d.d. Sarajevo LOT9

Datum objave: 28.06.2018.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – ENERGOPETROL d.d. Sarajevo LOT8

Datum objave: 28.06.2018.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – COSMOS-COMMERCE d.o.o. Tuzla

Datum objave: 28.06.2018.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 27.06.2018.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – MOTOR REMONT Brčko

Datum objave: 22.06.2018.

Obrazac za realizaciju ugovora UNITRADE

Datum objave: 29.05.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Tom-Cat doo Tuzla

Datum objave: 28.05.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Muftijstvo Sarajevsko

Datum objave: 07.05.2018.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora AVA STAR d.o.o. Kakanj

Obrazac osnovnih elemenata ugovora GD DEKOR MB d.o.o. Tuzla

Datum objave: 03.05.2018.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora PRINTEX d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 24.04.2018.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 24.04.2018.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – TELEGROUP doo Banja Luka

Datum objave: 23.04.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – SHOT doo Zenica

Datum objave: 20.04.2018.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora TELEGROUP d.o.o. Banja Luka

Datum objave: 20.04.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Commerce Engineering d.o.o. Mostar

Datum objave: 18.04.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Auto Aki doo Travnik

Datum objave: 18.04.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Tom-Cat doo Tuzla

Datum objave: 17.04.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Cosmos- Commerce d.o.o. Tuzla

Datum objave: 09.04.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – LOT2 – Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 09.04.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – LOT5 – Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 09.04.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – LOT6 – Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 09.04.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – LOT7 – Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 09.04.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – LOT8 – Energopetrol d.d. Sarajevo

Datum objave: 09.04.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – LOT9 – Energopetrol d.d. Sarajevo

Datum objave: 09.04.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – LOT10- Junuzović-Kopex d.o.o. Lukavac

Datum objave: 09.04.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – LOT11 – Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 09.04.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Čavkunić BP doo Bihać

Datum objave: 04.04.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – E+E+E ENERGY doo Sarajevo

Datum objave: 02.04.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – PRINTEX doo Sarajevo

Datum objave: 02.04.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – PENNY PLUS doo Sarajevo

Datum objave: 02.04.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – NEXTVISION d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 30.03.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – BUNJO d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 29.03.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – EMMS d.o.o. Jelah- Tešanj

Datum objave: 29.03.2018.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – ZULEX d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 27.03.2018.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – Servis rashladne opreme O.D. Sarajevo

Datum objave: 20.03.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Inter-Com d.o.o. Zenica

Datum objave: 15.03.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – R&S doo Sarajevo

Datum objave: 14.03.2018.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – MOBNET doo Tuzla

Datum objave: 14.03.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – EURO DAM JAS d.o.o Lukavac

Datum objave: 14.03.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – HDI doo Sarajevo

Datum objave: 13.03.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – NEXTVISION doo Sarajevo

Datum objave: 08.03.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – EMMS doo Jelah-Tešanj

Datum objave: 08.03.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Inter-com doo Zenica

Datum objave: 06.03.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ZULEX doo Sarajevo

Datum objave: 28.02.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Servis rashladne opreme – Sarajevo

Datum objave: 28.02.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – HDI DOO SARAJEVO

Datum objave: 22.02.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – R&S d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 20.02.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – INTER – COM doo Zenica

Datum objave: 19.02.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – TERMOVE NT Živinice

Datum objave: 19.02.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – BH SIGURNOST D.O.O. TUZLA

Datum objave: 19.02.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Advokat Hakija Kurtović

Datum objave: 16.02.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – GD DEKOR MB doo Tuzla

Datum objave: 16.02.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – EURO DAM – JAS doo Lukavac

Datum objave: 16.02.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – SHOT doo Zenica

Datum objave: 16.02.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – MOBNET doo Tuzla

Datum objave: 15.02.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – MOBNET doo Tuzla

Datum objave: 14.02.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – UROGRAFIKA doo Zvornik

Datum objave: 07.02.2018.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – REGO-GTP d.o.o. Kalesija

Datum objave: 07.02.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima ugovora – CROBOX

Datum objave: 06.02.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – CROBOX doo Sarajevo

Datum objave: 06.02.2018.

Forma_realizacije_ugovora – HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO

Datum objave: 25.01.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Tom Cat doo Tuzla

Datum objave: 25.01.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora EUROHERC OSIGURANJE DD Sarajevo

Datum objave: 15.01.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Svjetlost BH Print

Datum objave: 12.01.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – AERODROM SARAJEVO

Datum objave: 11.01.2018.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – ADVOKATSKA KANCELARIJA KURTOVIĆ

Datum objave: 08.01.2018.

Realizacija ugovora EURO STIL doo Doboj

Datum objave: 04.01.2018.

Obrazac sa osnovnim elementima ugovora – KA-2 doo Sarajevo

Datum objave: 04.01.2018.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – Turkish Airlines

Datum objave: 04.01.2018.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – EN Union doo Tuzla

Datum objave: 28.12.2017.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – QUATTRO

Datum objave: 12.12.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – EN-UNION doo Tuzla

Datum objave: 05.12.2017.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – EURO STIL doo Doboj

Datum objave: 05.12.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – LYNGSOE SYSTEMS Sarajevo

Datum objave: 05.12.2017.

OBARAZAC praćenja realizacije ugovora – Commerce Engineering doo Mostar

Datum objave: 01.12.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Time Code doo Sarajevo

Datum objave: 30.11.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Džena doo Gradačac

Datum objave: 30.11.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Optima IT doo Mostar

Datum objave: 23.11.2017.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – HDI d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 21.11.2017.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – COMMERCE ENGENEERING doo Mostar

Datum objave: 21.11.2017.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora NEXTVISION d.o.o.

Datum objave: 14.11.2017.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – ORKA d.o.o.

Datum objave: 10.11.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – TOM-CAT doo Tuzla

Datum objave: 07.11.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Tom Cat Tuzla

Datum objave: 03.11.2017.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – DŽENA doo Gradačac

Datum objave: 02.11.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – TERMOVE doo Živinice

Datum objave: 24.10.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Biro oprema Pašić doo Tuzla

Datum objave: 24.10.2017.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora HIFA

Datum objave: 23.10.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

Datum objave: 17.10.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – R&S doo Sarajevo

Datum objave: 17.10.2017.

Obrazac za praćenje ugovora – INTER-COM doo Zenica

Datum objave: 09.10.2017.

Obrazac za praćenje ugovora – MOBNET doo Tuzla

Datum objave: 09.10.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – K-INEL doo I. Sarajevo

Datum objave: 28.09.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – HERCEGOVINAPROMET doo Mostar

Datum objave: 25.09.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 20.09.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – INTER-COM d.o.o. Zenica

Datum objave: 30.08.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – KA-2 d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 24.08.2017.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – DANIAL S d.o.o. Tešanj

Datum objave: 23.08.2017.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – DERMAL R d.o.o. Kotor Varoš

Datum objave: 23.08.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – EKO-GRADNJA doo Sarajevo

Datum objave: 21.08.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Tom-Cat doo Tuzla

Datum objave: 18.08.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Elkomont doo Sarajevo

Datum objave: 17.08.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – KARE doo Sarajevo

Datum objave: 17.08.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – GREGO GTP doo Kalesija

Datum objave: 10.08.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – EA SERVISI d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 08.08.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – D.O.O. TERMOVENT Živinice

Datum objave: 08.08.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – STAHL doo

Datum objave: 07.08.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – DŽENA doo Gradačac

Datum objave: 04.08.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – SALON BANKARSKE OPREME doo Sarajevo

Datum objave: 17.07.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – BH Sigurnost d.o.o. Tuzla

Datum objave: 12.07.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – BIROFORM DNS d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 11.07.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – MIBO KOMUNIKACIJE doo Sarajevo

Datum objave: 07.07.2017.

Obrazac sa osnovnim elementima ugovora – CROATIA AIRLINES d.d. Zagreb

Datum objave: 29.06.2017.

Obrazac sa osnovnim elementima ugovora – BH TELECOM d.d.

Datum objave: 29.06.2017.

Obrazac sa osnovnim elementima ugovora – MIRA-MAR d.o.o.

Datum objave: 28.07.2017.

Obrazac sa osnovnim elementima ugovora – AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 28.06.2017.

Obrazac sa osnovnim elementima ugovora – MP SISTEMI d.o.o. Ljubljana

Datum objave: 28.06.2017.

Obrazac sa osnovnim elementima ugovora – OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o.

Datum objave: 27.06.2017.

Obrazac sa osnovnim elementima ugovora – RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Datum objave: 27.06.2017.

Obrazac sa osnovnim elementima ugovora – VATROSISTEMI d.o.o.

Datum objave: 27.06.2017.

Obrazac sa osnovnim elementima ugovora – BIROFORM

Datum objave: 19.06.2017.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Vizija Sport

Datum objave: 08.06.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Comtrade Distribution d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 06.06.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Tom-Cat doo Tuzla

Datum objave: 05.06.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Motor-Remont Brčko

Datum objave: 31.05.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – LIFT INŽINJERING doo Sarajevo

Datum objave: 31.05.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – SANITACIJA doo Sarajevo

Datum objave: 30.05.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Penny plus d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 25.05.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Granulo- RE doo Sarajevo

Datum objave: 25.05.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – OPTIMA IT d.o.o. Mostar

Datum objave: 24.05.2017.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Tvornica alata d.o.o. Bugojno

Datum objave: 17.05.2017.

ODLUKA – Usvaja se žalba firme HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 16.09.2019.

Poziv za dostavu zahtjeva za učešće u postupku nabavke usluge zakupa oglasnog prostora u dnevnom listu „Dnevni avaz“

Datum objave: 24.07.2019.
Važi do: 29.07.2019.

LICITACIJA – Prodaja motornih vozila

Datum objave: 07.06.2019.
Važi do: 25.06.2019.

LICITACIJA – prodaja motornih vozila

Datum objave: 01.02.2019.
Važi do: 12.02.2019.

LICITACIJA za prodaju motornih vozila

Datum objave: 11.01.2019.
Važi do: 24.01.2019.

Oglas za popunu radnih mjesta

Datum objave: 16.12.2018.
Važi do: 24.12.2018.

LICITACIJA – prodaja motornog vozila

Datum objave: 22.11.2018.
Važi do: 06.12.2018.

LICITACIJA – Prodaja motornog vozila

Datum objave: 07.11.2018.
Važi do: 20.11.2018.

POZIV za učešće – Nabavka el. energije

Datum objave: 05.10.2018.
Važi do: 05.11.2018.

Poziv za dostavljanje ponuda za učešće

Datum objave: 30.08.2018.
Važi do: 03.09.2018.

Zakup oglasnog prostora za reklamno-propagandne usluge

Datum objave: 24.08.2018.
Važi do: 03.09.2018.

LICITACIJA – Prodaja restoranske opreme

Datum objave: 20.08.2018.
Važi do: 27.08.2018.

Poziv za dostavljanje ponude – Zakup oglasnog prostora

Datum objave: 16.08.2018.
Važi do: 22.08.2018.

LICITACIJA – oružje

Datum objave: 23.07.2018.
Važi do: 06.08.2018.

Oglas za ponovnu licitaciju – Mašina za sorting centar

Datum objave: 26.06.2018.
Važi do: 05.07.2018.

Usvojena žalba – Svjetlost BH Print

Datum objave: 29.05.2018.

LICITACIJA – Prodaja motornih vozila i mašine za sorting centar

Datum objave: 15.05.2018.
Važi do: 25.05.2018.

IZVJEŠTAJ – Tekuće održavanje zgrada

Datum objave: 09.02.2018.

PONOVNA LICITACIJA – Prodaja motornih vozila

Datum objave: 11.12.2017.
Važi do: 18.12.2017.

LICITACIJA za prodaju motornih vozila – BIHAĆ

Datum objave: 30.11.2017.
Važi do: 15.12.2017.

LICITACIJA motornih vozila – Bihać

Datum objave: 27.10.2017.
Važi do: 10.11.2017.

LICITACIJA za prodaju motornih vozila

Datum objave: 25.10.2017.
Važi do: 01.11.2017.

LICITACIJA – Prodaja motornih vozila

Datum objave: 04.10.2017.
Važi do: 18.10.2017.

Izvod iz Plana javnih nabavki za 2019. godinu
Preuzmite dokument

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu
Preuzmite dokument

Posebna vanplanska Odluka o nabavci tečnih goriva i dvotaktol ulja
Preuzmite dokument

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu – Tačka 7.13
Preuzmite dokument

Pregledajte arhivu javnih nabavki:

Arhiva javnih nabavki