Održavanje sistema tehničke zaštite

Datum objave: 07.04.2020.
Važi do: 15.04.2020.

Nabavka dijelova i servisiranje vozila

Datum objave: 03.04.2020.
Važi do: 22.04.2020.

Nabavka roba za održavanje tehničke ispravnosti i funkcionalnosti objekata

Datum objave: 02.04.2020.
Važi do: 27.04.2020.

Nabavka obaveznog i kasko osiguranja

Datum objave: 02.04.2020.
Važi do: 10.04.2020.

Nabavka auto guma

Datum objave: 31.03.2020.
Važi do: 27.04.2020.

Usluga agencije za zaštitu – čuvarski poslovi

Datum objave: 27.03.2020.
Važi do: 20.04.2020.

Usluge prijevoza pošte kopnom i zrakom, osim usluga željezničkog transporta

Datum objave: 17.03.2020.
Važi do: 26.03.2020.

Nabavka usluge održavanja kovertirki KERN 2500-1, KERN 2500-2, KERN 3500 uključujući kater K996

Datum objave: 16.03.2020.
Važi do: 20.04.2020.

Sistematski pregled radnika – CP Travnik

Datum objave: 16.03.2020.

ISPRAVKA – Nabavka materijala za čišćenje i održavanje uredskih prostorija

Datum objave: 13.03.2020.
Važi do: 30.03.2020.

Nabavka beskonačnog offset papira u rolni za kontinuiranu višebojnu štampu

Datum objave: 13.03.2020.
Važi do: 07.04.2020.

Usluga održavanja sistema i sotwer aplikacije za praćenje vozila preko GPS-a

Datum objave: 12.03.2020.
Važi do: 23.03.2020.

Nabavka usluge održavanja RICOH ink-jet sistema

Datum objave: 12.03.2020.
Važi do: 06.04.2020.

Nabavka ljetne i zimske službene obuće

Datum objave: 12.03.2020.
Važi do: 06.04.2020.

ISPRAVKA – usluge prijevoza poštanskih zaključaka-vreća

Datum objave: 09.03.2020.
Važi do: 18.03.2020.

NABAVKA SREDSTAVA ZA VANJSKI TRANSPORT- Mopedi sa poluautomatskim mjenjačem

Datum objave: 09.03.2020.
Važi do: 31.03.2020.

Nabavka pretplate na antivirusnu definiciju Kaspersky software

Datum objave: 28.02.2020.
Važi do: 24.03.2020.

ISPRAVKA – Servisiranja i održavanja rashladnih uređaja

Datum objave: 20.02.2020.
Važi do: 28.02.2020.

Usluge tekućeg održavanja zgrada Centra pošta Tuzla

Datum objave: 14.02.2020.
Važi do: 21.02.2020.

Usluge prijevoza pošte kopnom i zrakom, osim usluga željezničkog transporta

Datum objave: 13.02.2020.
Važi do: 12.03.2020.

Nabavka lož ulja

Datum objave: 07.02.2020.
Važi do: 05.03.2020.

Objave obavještenja i konkursa

Datum objave: 06.02.2020.
Važi do: 31.12.2020.

ISPRAVKA – nabavkA tonera za HP printere.pdf

Datum objave: 06.02.2020.
Važi do: 03.03.2020.

Nabavka obrazovnih seminara stručnog usavršavanja radnika

Datum objave: 03.02.2020.
Važi do: 31.12.2020.

Poziv za dostavljanje ponuda – Sistematski pregled radnika

Datum objave: 28.01.2020.
Važi do: 14.02.2020.

Sanacija i adpatacija mokrog čvora

Datum objave: 23.01.2020.
Važi do: 24.01.2020.

Nabavka sredstava za vanjski transport – mopedi

Datum objave: 21.01.2020.
Važi do: 17.02.2020.

Nabavka rezervnih dijelova za mopede

Datum objave: 20.01.2020.
Važi do: 31.01.2020.

Rekonstrukcija rasvjete i video nadzora – CP Zenica

Datum objave: 30.12.2019.
Važi do: 22.01.2020.

Održavanje teretnih i putničkih motornih vozila

Datum objave: 25.12.2019.
Važi do: 17.01.2020.

ISPRAVKA – Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala

Datum objave: 20.12.2019.
Važi do: 26.12.2019.

Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala

Datum objave: 16.12.2019.
Važi do: 20.12.2019.

Nabavka obaveznog osiguranja od autoodgovornosti

Datum objave: 16.12.2019.
Važi do: 19.12.2019.

Nabavka radova zamjena stolarije pošte 77320 Velika Kladuša

Datum objave: 05.12.2019.
Važi do: 19.12.2019.

Rekonstrukcija (adaptacija) portirnice i zamjena ulaznih vrata na objektu Poštanskog centra u CP Tuzla

Datum objave: 04.12.2019.
Važi do: 18.12.2019.

Zamjena krovnog pokrivača objekta pošte 77225 Tržačka Raštela

Datum objave: 03.12.2019.
Važi do: 17.12.2019.

Nabavka beskonačnih predštampanih obrazaca sa ljepilom i rasterom

Datum objave: 03.12.2019.
Važi do: 17.12.2019.

Nabavka tonera, ketridža, filmova i ribona za printere i štampače

Datum objave: 02.12.2019.
Važi do: 23.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 03.04.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 2 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 03.04.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – CUBE DESIGN doo Sarajevo

Datum objave: 03.04.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – CROATIA AIRLINES dd Zagreb

Datum objave: 03.04.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – PRINTEX doo Sarajevo

Datum objave: 03.04.2020.

IZVJEŠTAJ – Tekuće održavanje zgrada

Datum objave: 01.04.2020.

Usluga agencije za zaštitu – čuvarski poslovi

Datum objave: 27.03.2020.

ODLUKA o izboru najovoljnijeg ponuđača – MIBO KOMUNIKACIJE doo Sarajevo.pdf

Datum objave: 27.03.2020.

ODLUKA o izboru najovoljnijeg ponuđača – MIBO KOMUNIKACIJE doo Sarajevo.pdf

Datum objave: 27.03.2020.

DODJELA UGOVORA – Nabavka sredstava za vanjski transport – mopedi.pdf

Datum objave: 27.03.2020.

PONIŠTENJE – Nabavka sredstava za vanjski transport – mopedi.pdf

Datum objave: 27.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovljnijeg ponuđača – ALMY doo Zenica

Datum objave: 26.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – COSMOS COMMERCE doo Tuzla.pdf

Datum objave: 25.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg onuđača – ĐULI COMMERCE doo Bihać

Datum objave: 19.03.2020.

PONIŠTENJE – Nabvkadijelova za servisiranje vozila.pdf

Datum objave: 19.03.2020.

PONIŠTENJE – Obavezno i kasko osiguranje

Datum objave: 16.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – SERVIS RASHLADNE OPREME o.d. Sarajevo

Datum objave: 16.03.2020.

PONIŠTENJE – LOT 2 – Nabvka tonera, kertridža, filmova i ribona

Datum objave: 16.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – DRVOSJEČA doo Sarajevo

Datum objave: 09.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – JZNU Dom zdravlja Tuzla

Datum objave: 09.03.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Oslobođenje servisi Sarajevo

Datum objave: 06.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 1 – MOBNET dooTuzla

Datum objave: 05.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 2 – MOBNET dooTuzla

Datum objave: 05.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 3 – MOBNET dooTuzla

Datum objave: 05.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 4 – MOBNET dooTuzla.pdf

Datum objave: 05.03.2020.

PONIŠTENJE – nabavka materijala za čišćenje – ponovljeni postupak

Datum objave: 04.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – R&S doo Vogošća

Datum objave: 03.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 2 – Libero doo Tuzla

Datum objave: 03.03.2020.

PONIŠTENJE – Lot 1 – Nabavka sredstava za vanjski transport

Datum objave: 03.03.2020.

ODLUKA O IZBORU TREĆERANGIRANOG PONUĐAČA – LOT 2 – DEFTER DOO SARAJEVO

Datum objave: 03.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – BIROTEHNIKA KOMERC doo Sarajevo

Datum objave: 03.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – AVAZ ROTO PRESS doo Sarajevo

Datum objave: 20.02.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – OSLOBOĐENJE SERVISI doo Sarajevo

Datum objave: 20.02.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – SVJETLOST-BH PRINT doo Sarajevo

Datum objave: 20.02.2020.

PONIŠTENJE – NABAVKA TEČNIH GORIVA.pdf

Datum objave: 17.02.2020.

DODJELA UGOVORA – Nabavka i sukcesivna isporuka tečnih goriva

Datum objave: 17.02.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – MOTOR REMONT doo Brčko

Datum objave: 13.02.2020.

PONIŠTENJE – Održavanje teretnih i putničkih motornih vozila

Datum objave: 13.02.2020.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora – ORKA doo Sarajevo

Datum objave: 11.02.2020.

Zakup oglasnog prostora – JP NIO SLUŽBENI LIST BiH.pdf

Datum objave: 11.02.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Svjetlost BH Print doo Sarajevo

Datum objave: 11.02.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 2 – CROBOX doo Sarajevo

Datum objave: 11.02.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – UNILAB doo Sarajevo

Datum objave: 07.02.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – COSPEX doo Zenica

Datum objave: 05.02.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – BUNJO doo Sarajevo

Datum objave: 30.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – OR GRAVER Bugojno

Datum objave: 30.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 1 – INTERCOM doo Zenica

Datum objave: 30.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača -Lot 3 – INTERCOM doo Zenica

Datum objave: 30.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača -Lot 5 – INTERCOM doo Zenica

Datum objave: 30.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača -Lot 6 – INTERCOM doo Zenica

Datum objave: 30.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ORKA doo Sarajevo

Datum objave: 29.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – YAVUZ COMPANY doo Srebrenik

Datum objave: 23.01.2020.

PONIŠTENJE – Rekonstrukcija portirnice i zamjena ulaznih vrata

Datum objave: 23.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – GRADNJA FINAL doo Bužim

Datum objave: 20.01.2020.

PONIŠTENJE – Lot 1 – Tekuće održavanje zgrada

Datum objave: 20.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 1 – Salon bankarske opreme doo Sarajevo

Datum objave: 20.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 2 – LOTRIĆ Control doo Mostar

Datum objave: 20.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 2 – PRINTEX doo Sarajevo

Datum objave: 20.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 1 – CROBOX doo Sarajevo

Datum objave: 20.01.2020.

PONIŠTENJE – Lot 4 – Tekuće održavanje zgrada

Datum objave: 20.01.2020.

PONIŠTENJE – Lot 3 – Tekuće održavanje zgrada

Datum objave: 20.01.2020.

PONIŠTENJE – Lot 2 – Tekuće održavanje zgrada

Datum objave: 20.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Advokat Armin Zulčić

Datum objave: 14.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – SVJETLOST PRINT doo Sarajevo

Datum objave: 14.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LIMOMETAL doo Cazin

Datum objave: 08.01.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – DEFTER doo Sarajevo

Datum objave: 31.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – PRIMAPROM doo Banja Luka

Datum objave: 31.12.2019.

PONIŠTENJE – Nabavka materijala za čišćenje

Datum objave: 31.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Advokat Hakija Kurtović

Datum objave: 31.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – SARAJEVO-OSIGURANJE dd Sarajevo

Datum objave: 23.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – EKOTEH doo Sarajevo

Datum objave: 23.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – J.U. Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Ze-Do kantona

Datum objave: 20.12.2019.

PONIŠTENJE – Usluge održavanja teretnih i putničkih motornih vozila

Datum objave: 20.12.2019.

DODJELA UGOVORA – Nabavka tečnog goriva za motorna vozila i mopede

Datum objave: 17.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 5 – HIFA-PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 17.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 11 – HIFA-PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 17.12.2019.

PONIŠTENJE – LOT 12 – Nabavka goriva i ulja

Datum objave: 17.12.2019.

PONIŠTENJE – LOT 13 – Nabavka goriva i ulja

Datum objave: 17.12.2019.

PONIŠTENJE – LOT 14 – Nabavka goriva i ulja

Datum objave: 17.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – PRIMAPROM doo Banja Luka

Datum objave: 17.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 10 – JUNUZOVIĆ-KOPEX doo Lukavac

Datum objave: 16.12.2019.

PONIŠTENJE – Nabavka tečnih goriva i dvotaktol ulja – LOT 3

Datum objave: 16.12.2019.

PONIŠTENJE – Nabavka tečnih goriva i dvotaktol ulja – LOT 1

Datum objave: 16.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 2 – HIFA – PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 16.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 4 – POLO doo Kalesija

Datum objave: 16.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 9 – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 16.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 7 – HIFA – PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 16.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 8 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 16.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 6 – HIFA doo Tešanj

Datum objave: 16.12.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – JP Elektroprivreda dd Sarajevo

Datum objave: 02.12.2019.

PONIŠTENJE – Održavanje teretnih i putničkih motornih vozila

Datum objave: 02.12.2019.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – MIBO KOMUNIKACIJE doo Sarajevo

Datum objave: 08.04.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Tom Cat doo Tuzla

Datum objave: 06.04.2020.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – LIBERO SPORT doo Tuzla.pdf

Datum objave: 27.03.2020.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – CROBOX doo Sarajevo.pdf

Datum objave: 27.03.2020.

Obrazac za pracenje ugovora – YAVUZ COMPANY d.o.o Srebrenik

Datum objave: 18.03.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – AC QUATTRO doo Sarajevo

Datum objave: 16.03.2020.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Lot 1 – KARAMUJIĆ doo Brčko

Datum objave: 13.03.2020.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Lot 3 – Tehnopetrol doo Tuzla

Datum objave: 13.03.2020.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Lot 5 – NM NUKI doo teočak.pdf

Datum objave: 13.03.2020.

OBRAZAC praćenja realizacije ugovora – Lot 6 – ZEDINA Doboj

Datum objave: 13.03.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Lot 6 – INTER COM doo Zenica

Datum objave: 05.03.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Lot 1 – INTER COM doo Zenica

Datum objave: 05.03.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Lot 3 – INTER COM doo Zenica

Datum objave: 05.03.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – INTER COM doo Zenica

Datum objave: 05.03.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Svjetlost BH Print doo Sarajevo

Datum objave: 05.03.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Avaz-roto press Sarajevo

Datum objave: 04.03.2020.

Osnovni elementi okvirn.sporazuma – OR GRAVER

Datum objave: 26.02.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – SARAJEVO OSIGURANJE dd Sarajevo

Datum objave: 24.02.2020.

Obrazac za pracenje ugovora – PRIMAPROM d.o.o Banjaluka

Datum objave: 17.02.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – ZEDINA doo Doboj

Datum objave: 17.02.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – NM NUKI doo Teočak

Datum objave: 17.02.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – TEHNOPETROL dooTuzla

Datum objave: 17.02.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – POLO doo Kalesija

Datum objave: 17.02.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – KARAMUJIĆ doo Gornji Rahić

Datum objave: 17.02.2020.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 14.02.2020.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – Lot 2 -JUNUZOVIĆ KOPEX doo Živinice

Datum objave: 14.02.2020.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – Lot 1 -KOP I KO doo Živinice

Datum objave: 14.02.2020.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – Lot 14 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 14.02.2020.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – Lot 11 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 14.02.2020.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – Lot 10 – Junuzović Kopex doo Lukavac

Datum objave: 14.02.2020.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – Lot 9 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 14.02.2020.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – Lot 8 – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 14.02.2020.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – Lot 5 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 14.02.2020.

Obrazac za praćenje realizacije ugovora – Lot 2 – HIFA PETROL doo Sarajevo

Datum objave: 14.02.2020.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – SP MOTOR REMONT doo Brčko

Datum objave: 13.02.2020.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – TERMOVE ŽIVINICE

Datum objave: 13.02.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – SVJETLOST BH PRINT doo Sarajevo

Datum objave: 13.02.2020.

OBRAZAC sa osnovnim elementima ugovora – Cospex doo Zenica

Datum objave: 13.02.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – BUNJO doo SARAJEVO

Datum objave: 11.02.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora – COSMOS COMMERCE doo Tuzla.pdf

Datum objave: 10.02.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – DEFTER doo Sarajevo

Datum objave: 05.02.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – LOT2 – LOTRIC Control d.o.o. Mostar

Datum objave: 29.01.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – LOT1 – SALON bankarske opreme d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 29.01.2020.

Osnovni elementi ugovora – PRIMAPROM doo Banja Luka

Datum objave: 23.01.2020.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora -SVJETLOST BH PRINT doo Sarajevo

Datum objave: 20.01.2020.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora -EKOTEH doo Sarajevo

Datum objave: 20.01.2020.

Obrazac osnovnih elemenata ugovora- JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo

Datum objave: 16.01.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – Tom-Cat doo Tuzla

Datum objave: 15.01.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo

Datum objave: 14.01.2020.

Obrazac za pracenje ugovora – ČAVKUNOVIĆ TRADE d.o.o Bihać

Datum objave: 14.01.2020.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – ZAVOD ZA ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU d.o.o. SARAJEVO

Datum objave: 14.01.2020.

Obrazac pracenja realizacije ugovora – AUTO BEVANDA d.o.o. Mostar

Datum objave: 30.12.2019.

Osnovni elementi ugovora – ENERGOPETROL dd Sarajevo

Datum objave: 30.12.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – JP MEĐUNARODNI AERODROM d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 24.12.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – ORKA d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 24.12.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – LOT7 – INTER-Com d.o.o. Zenica

Datum objave: 23.12.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – LOT8 – INTER-Com d.o.o. Zenica

Datum objave: 23.12.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – LOT4 – INTER-Com d.o.o. Zenica

Datum objave: 23.12.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – LOT2 – R&S doo Sarajevo

Datum objave: 23.12.2019.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA sa ponuđačem HKDU NAPREDAK

Datum objave: 19.12.2019.

Obrazac za realizaciju ugovora – HIFA PETROL d.o.o Sarajevo

Datum objave: 17.12.2019.

Obrazac sa osnovnim elementima Ugovora – R&S doo Sarajevo

Datum objave: 02.12.2019.

Izvod iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu
Preuzmite dokument

Pregledajte arhivu javnih nabavki:

Arhiva javnih nabavki