Posjeta 16
Posjeta 16
Posjeta 16

U Generalnoj direkciji BH Pošte u Sarajevu održan je sastanak ministra za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Omera Osmanovića i članova Uprave BH Pošte, na čelu sa v.d generalnim direktorom, Adisom Šehićem.

Posjeta je rezultat dosadašnje dobre saradnje BH Pošte i kantonalnih institucija, te nastojanja da se ta saradnja nastavi i u budućnosti.

Ministar Osmanović i članovi Uprave BH Pošte razgovarali su o radu i dosadašnjim aktivnostima obje institucije, te o planovima koji vode u pravcu uspješnih poslovnih rezultata. Naglašeno je da je BH Pošta, kao društveno-odgovorna kompanija, kroz razne projekte podržavala boračka udruženja i šehidske porodice uvažavajući njihove potrebe, a sve u skladu sa svojim mogućnostima.

Razgovaralo se i o poboljšanju statusa boračke populacije, posebno u dijelu njihovog zapošljavanja, a u saradnji sa zavodima za zapošljavanje.

Dogovoren je nastavak saradnje u želji da se poboljša položaj boračkih kategorija u društvu.