Posjeta Vrhbosanska Nadbiskupija
Posjeta Vrhbosanska Nadbiskupija
Posjeta Vrhbosanska Nadbiskupija

Generalni direktor “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo Mirsad Mujić sastao se danas s Vrhbosanskim nadbiskupom mons. Tomom Vukšićem i direktorom Medijskog centra Vrhbosanske nadbiskupije i župnikom na Stupu vlč. Miroslavom Ćavarom u Rezidenciji nadbiskupa vrhbosanskog u Sarajevu.

U ugodnom razgovoru mons. Vukšić se zahvalio na pomoći koju je ovo javno preduzeće pružilo raznim projektima u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Tokom sastanka naglašeno je kako je ovakav oblik saradnje, osim što pruža konkretnu i vidljivu podršku i pomoć, vrlo važna poruka i znak međusobnog povezivanja i saradnje, što izgrađuje i jača povjerenje među ljudima i u cijelom društvu.

Direktor Mujić je zahvalio nadbiskupu Vukšiću i Katoličkoj crkvi na izvanrednoj i uspješnoj saradnji s JP BH Pošta, naglasivši da preduzeće, kroz saradnju s pojedincima, institucijama i organizacijama, nastoji promovisati ideju društvene odgovornosti.

– U središtu društvenog angažmana JP BH Pošta jeste promocija važnosti komunikacije među ljudima. Poštanska djelatnost, kao jedno od najstarijih i najdragocjenijih civilizacijskih dostignuća, pomaže u prevladavanju udaljenosti i osjećaja usamljenosti. Iz tog razloga, svaku priliku u kojoj možemo biti partnerima posmatramo kao priliku da u “poštanskom” duhu slavimo ideju da slanje i primanje poruka ima beskrajno mnogo dragocjenih puteva i načina – naglasio je direktor Mujić.

Podsjetimo, među brojnim projektima koje je podržalo JP BH Pošta su Dječje ljeto na Stupu i Ljetna škola vjeronauka za višereligijsko društvo u Briješću.