EUROPA 2024 SERIJA033
EUROPA 2024 SERIJA033
EUROPA 2024 TABAK032
EUROPA 2024 SERIJA033 EUROPA 2024 TABAK032

BH Pošta i ove godine učestvuje na predstavljanju najljepših maraka EVROPA 2024. Na temu “Podvodna fauna i flora” ove godine odgovorili smo sa serijom od dvije nominale čiji su motivi Mekousna pastrmka i Žuti lokvanj. Izdali smo ih u tiražu od po 20.000 komada, nominalne vrijednosti 3,20 KM. Dizajneri maraka su Tamer Lučarević, Silvio Kujundžić i Safija Boškailo. Broj maraka u tabaku je 5. Odštampali smo i prigodan FDC koverat u tiražu od 2 puta po 300 komada, vrijednosti po 2 KM.

Mekousna pastrmka endemska je vrsta ribe u rijekama Buna i Neretva u Bosni i Hercegovini i Zeti u Crnoj Gori. U narodu je dobila ime po tome što su joj zubi gotovo pokriveni zubnim mesom. Na bokovima postoje crne pjege, nepravilno raspoređene, kao i manji broj crvenih ili narandžastih pjega, koje se poklapaju s crvenima.

Žuti lokvanj višegodišnja je zeljasta biljka čiji je podanak horizontalan, cilindričan, iznutra bijel, a s vanjske strane žućkastozelen. Smješten je u muljevitom tlu voda stajaćica. Prirodno je rasprostranjen u Evropi i Aziji. Ugrožena je vrsta i nalazi se na brojnim listama i konvencijama.

Za novu filatelističku čaroliju BH Pošte možete glasati na LINKU . Takmičenje traje do 9. septembra.

Sve naše marke dostupne su na šalterima i online na LINKU.