Obavještavamo korisnike usluga “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo da će poštanske jedinice BH Pošte, čije je radno vrijeme iza 16,00 sati, u utorak, 31.12.2019. godine, raditi do 16,00 sati sa korisnicima naših usluga.

Radno vrijeme spomenutih poštanskih jedinica skraćeno je zbog bezbjedonosnog rizika, koji za posljedicu može imati negativne efekte u smislu kriminogenog djelovanja trećih lica na poštanske jedinice i linije transporta, kao i zbog činjenice da će banke platni promet obavljati u skraćenom radnom vremenu.

Podsjećamo da je Zakonom o praznicima određeno da se Nova godina slavi 01. i 02. januara te da su, u skladu s time, ovi dani proglašeni neradnim danima. S obzirom na navedeno, poštanske jedinice BH Pošte neće raditi u srijedu i četvrtak (01. i 02. januara 2020. godine), dok će u petak, 03. januara 2020. godine, sve poštanske jedinice raditi prema ranije utvrđenom rasporedu.

Korisnicima naših usluga čestitamo predstojeće praznike i želimo im sve najbolje u Novoj 2020. godini.