Mceclip0
Mceclip0
Mceclip0

Ovlašteni poštanski operater Austrije obavijestio nas je da se posmrtni ljudski ostaci, uključujući pepeo nakon kremiranja, od 01. oktobra 2022. godine za Austriju mogu otpremati isključivo u paketima sa označenom vrijednošću. Pošiljke koje sadrže ljudske posmrtne ostatke, a nisu otpremljene kao paketi sa označenom vrijednošću, smatrat će se neuručivim, te će u tom smislu biti vraćene u državu porijekla.