Safet Isović

Safet Isović

Motiv: Velikani sevdalinke: Safet Isović Nominalna vrijednost: 0,90 KM Broj maraka u tabaku: 10 (2 serije od 5 maraka) Datum izdavanja:…

Nada Mamula

Nada Mamula

Motiv: Velikani sevdalinke: Nada Mamula Nominalna vrijednost: 0,90 KM Broj maraka u tabaku: 10 (2 serije od 5 maraka) Datum…

Zehra Deović

Zehra Deović

Motiv: Velikani sevdalinke: Zehra Deović Nominalna vrijednost: 0,90 KM Broj maraka u tabaku: 10 (2 serije od 5 maraka) Datum…

Beba Selimović

Beba Selimović

Motiv: Velikani sevdalinke: Beba Selimović Nominalna vrijednost: 0,90 KM Broj maraka u tabaku: 10 (2 serije od 5 maraka) Datum…

Himzo Polovina

Himzo Polovina

Motiv: Velikani sevdalinke: Himzo Polovina Nominalna vrijednost: 0,90 KM Broj maraka u tabaku: 10 (2 serije od 5 maraka) Datum…

Pješčane Piramide Kod Foče-FDC

Pješčane piramide kod Foče-FDC

Motiv: “Pješčane piramide kod Foče-FDC” Nominalna vrijednost: 3,50 KM Broj maraka u tabaku 8+vinjeta Datum izdavanja: 24.09.2021. godine Tiraž: 150…