100 Godina FK “Rudar” Breza (1924-2024) – Tabak

Motiv: 100 godina FK “Rudar” Breza (1924-2024) – tabak
Nominalna vrijednost: 13,60 KM
Broj maraka u tabaku: 8+vinjeta
Datum izdavanja: 26.04.2024. godine
Tiraž marke: 10.000
Autor marke: Tamer Lučarević/Mersiha Dinar Šehić

Kupi