225 Godina Od Rođenja Franza Schuberta

Motiv: “225 godina od rođenja Franza Schuberta (31.01.1797-19.11.1828)”
Nominalna vrijednost : 2,50 KM
Broj maraka u bloku:1
Datum izdavanja: 31.01.2022. godine
Tiraž marke: 10.000
Autor: Tamer Lučarević

 

Kupi