300 Godina Zeničke Sultan-Ahmedove Medrese

Motiv: “300 godina Zeničke Sultan-Ahmedove medrese” (1720-2020)
Nominalna vrijednost: 1,00 KM
Broj maraka u tabaku: 10
Datum izdavanja: 20.10.2020.godine
Tiraž marke: 10.000
Autor: Saladin Pašalić

Kupi