50 Godina Džudo Kluba Mahnjača Žepče (1973-2023)

Motiv: 50 godina Džudo kluba Mahnjača Žepče (1973-2023)
Nominalna vrijednost: 2,20 KM
Broj maraka u tabaku: 8+vinjeta
Datum izdavanja: 27.04.2023. godine
Tiraž marke: 10.000
Autor: Tamer Lučarević/Edib Huseinagić

Kupi