500 Godina Sultan Selimove (Careve) Džamije U Stocu

Motiv: 500 godina Sultan Selimove (Careve) džamije u Stocu
Nominala: 2,00 KM
Autor: Sunita Hamzić
Datum izdavanja: 15.03.2019
Broj maraka u tabaku: 10
Tiraž: 10.000

Kupi