700 Godina Od Smrti Marka Pola (1254-1324)

Motiv: 700 godina od smrti Marka Pola (1254-1324)
Nominalna vrijednost: 3.20 KM
Broj maraka u bloku: 1 blok marka
Datum izdavanja: 20.03.2024. godine
Tiraž marke: 10.000
Autor marke: Abdulah Branković

Kupi