75 Godina Od Osnivanja Pravnog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu

Motiv: 75 godina od osnivanja Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Nominalna vrijednost: 2,70 KM
Broj maraka u tabaku:10
Datum izdavanja: 23.08.2021.godine
Tiraž marke: 10.000
Autor: Tamer Lučarević

Kupi