“Aladža Džamija U Foči”

Motiv: “Aladža džamija u Foči”
Nominalna vrijednost: 2,70 KM
Broj maraka u tabaku: 50
Datum izdavanja: 20.05.2019.godine
Tiraž marke: 100.000
Autori: Enver Pršeš i Tamer Lučarević

Kupi