Beba Selimović

Motiv: Velikani sevdalinke: Beba Selimović
Nominalna vrijednost: 0,90 KM
Broj maraka u tabaku: 10 (2 serije od 5 maraka)
Datum izdavanja: 10.11.2021.
Tiraž: 50.000 kom. (5 motiva po 10.000 kom.)
Autor: Abdulah Branković

Kupi