Crvena Lisičina

Motiv: Crvena lisičina
Nominalna vrijednost: 3,20 KM
Broj maraka u tabaku: 8+vinjeta
Datum izdavanja: 05.06.2023. godine
Tiraž marke: 10.000 komada
Autor: Tamer Lučarević/Elvedin Šabanović

Kupi