Dječija Marka – Centar Za Djecu Sa Višestrukim Smetnjama “Koraci Nade” Tuzla

Motiv: Dječija marka – Centar za djecu sa višestrukim smetnjama “Koraci nade” Tuzla
Nominalna vrijednost: 0,90 KM
Broj maraka u tabaku : 10
Tiraž: 10.000 kom.
Datum izdavanja: 08.10.2021.
Autor: Brankica Sumenić – Bajić

Kupi