Džamija Na Špicastoj Stijeni Kušlat Kod Zvornika

Motiv: Džamija na Špicastoj stijeni Kušlat kod Zvornika
Nominalna vrijednost: 1,70 KM
Broj maraka u tabaku: 8+vinjeta
Datum izdavanja: 29.03.2024. godine
Tiraž marke: 10.000
Autor marke: Abdulah Branković

Kupi