EUROPA 24 – Mekousna Pastrmka (Salmo Obtusirostris (Heckel, 1851)- FDC

Motiv: ”Mekousna pastrmka (Salmo obtusirostris (Heckel, 1851)
Nominalna vrijednost: 5,20 KM
Datum izdavanja: 09.05.2024. godine
Tiraž: 150 komada
Autori: Tamer Lučarević/Silvio Kujundžić