Mehmed Pasa Sokolovic012
Mehmed Pasa Sokolovic012
Fdc Mehmed Pasa Sokolovic Blok
Mehmed Pasa Sokolovic012 Fdc Mehmed Pasa Sokolovic Blok

Motiv: Lik i zadužbine Mehmed-paše Sokolovića
Nominala: 2,00 KM
Autor: Abdulah Branković
Datum izdavanja: 28.02.2018
Broj maraka u tabaku: 1 marka u bloku

Kupi