Međunarodni Dan Porodičnih Doznaka – Tabak

Motiv: “Međunarodni dan porodičnih doznaka” – tabak
Nominalna vrijednost: 20,00 KM
Broj maraka u tabaku: 10
Datum izdavanja: 16.06.2022. godine
Autor: grafički dizajn UPU-a