Međunarodni Dan Porodičnih Doznaka

Motiv: “Međunarodni dan porodičnih doznaka”
Nominalna vrijednost: 2,00 KM
Datum izdavanja: 16.06.2022.godine
Tiraž marke: 10.000
Autor: grafički dizajn UPU-a

Kupi