Napuljska Ciklama

Motiv: “Napuljska ciklama”
Nominalna vrijednost: 2,00 KM
Broj maraka u tabaku: 9
Datum izdavanja: 28.02.2022. godine
Tiraž marke: 10.000
Autor: Abdulah Branković/Aldin Boškailo

Kupi