Okruglasti Kaćun

Motiv: “Okruglasti kaćun”
Nominalna vrijednost: 2,00 KM
Broj maraka u tabaku:8+vinjeta
Datum izdavanja: 30.06.2021.godine
Tiraž marke: 10.000
Autor: Elvedin Šabanović/Tamer Lučarević

Kupi