Pješčane Piramide Kod Foče-FDC

Motiv: “Pješčane piramide kod Foče-FDC”
Nominalna vrijednost: 3,50 KM
Broj maraka u tabaku 8+vinjeta
Datum izdavanja: 24.09.2021. godine
Tiraž: 150
Autori: Radojica Čosović/Tamer Lučarević

Kupi