Motiv: “Sarajevska sahat-kula i Begova džamija”
Nominalna vrijednost: 1,50 KM
Broj maraka u tabaku: 10
Datum izdavanja: 04.06.2019.godine
Tiraž marke: 10.000
Autor: Abid Mujkić

Kupi